Genul Epic:
a) epica orală (populară)

  • în versuri: balada (cîntecul bătrînesc), legenda;
  • în proză: legenda, basmul, snoava;

b) epica scrisă (cultă)

  • în versuri: balada, legenda, poemul, epopeea, fabula;
  • în proză: anecdota, schiţa, povestirea, nuvela, romanul, eseul, reportajul.

Genul Liric:
Lirica orală (populară): doina (de dor, de jale, de voinicie, de cătănie), cîntecul (haiducesc, de leagăn, ritual, de muncă, de lume), ghicitoarea, strigătura, proverbul, zicătoarea.
Lirica scrisă (cultă): pastelul, idila (pastorala), elegia, romanţa, oda, imnul, meditaţia, satira, pamfletul, epigrama, sonetul, rondelul, glosa,
trioletul, gazelul etc.


Genul Dramatic:
Specii populare ale genului dramatic: teatrul cu măşti, teatrul de păpuşi, ursul, capra etc.
Specii culte ale genului dramatic: tragedia, comedia, drama.