Citate - despre LIMBĂ / LIMBA ROMÂNĂ

Citate celebre despre limbă.

”Limba română este expresia unităţii etnice şi spirituale a neamului românesc. Cu mici deosebiri de pronunţie, ea este vorbită şi înţeleasă de toţi conaţionalii, indiferent unde s-ar afla ei, în Moldova, Muntenia, Transilvania, Oltenia, Basarabia ori Bucovina. Acest fenomen face parte din esenţa „miracolului românesc”.” (Arcadie Suceveanu)


Citate despre LIMBA ROMÂNĂ

 • Limba este întâiul mare poem al unui popor. Lucian Blaga
 • Prin arborele nostru genealogic, crescut din altoirea mlădiţei latine pe trunchiul dacic, curge seva limbii române. Suntem români prin datul sorţii, din porunca rădăcinii. Iar ramul care îşi reneagă rădăcina este sortit pieirii. Arcadie Suceveanu
 • Limba română este patria mea. De aceea, pentru mine, muntele munte se numeşte, de aceea, pentru mine, iarba iarbă se spune, de aceea, pentru mine, izvorul izvorăşte, de aceea, pentru mine, viaţa se trăieşte. Nichita Stănescu
 • Întotdeauna m-am mirat cum poţi să rămâi un prost în mijlocul unei Limbi atât de frumoase şi înţelepte cum este Limba Română? Grigore Vieru
 • Câtă limbă română a rămas în Basarabia, ar putea s-o înveţe uşor şi rusul. Grigore Vieru
 • Limba noastră-i o comoară, /Eu zic să o păzim, flăcăi, /Că astăzi pe diverse căi /Vin unii şi o... omoară! David Boia
 • Am văzut Limba Română ca pe-o mireasă: intangibil de fatală! Costel Zăgan
 • Câtă limbă română a rămas în Basarabia, ar putea s-o înveţe uşor şi rusul. Grigore Vieru
 • Pentru mine, limba română e distanţa dintre inimă şi umbra ei, care se numeşte suflet. Fănuș Neagu
 • Trăiască frumoasa şi cumintea limbă română! Fie în veci păstrată cu sfinţenie această scumpă Carte-de-boierie a unui neam călit la focul atâtor încercări de pierzanie. Ion Luca Caragiale
 • Limba română la sine acasă e o împărăţie bogată, căreia multe popoare i-au plătit banii în aur. A o dezbrăca de averile pe care ea le-a adunat în mai bine de 1000 de ani, înseamnă a o face din împărăteasă cerşetoare... Mihai Eminescu
 • S-ar putea crede că întreaga natură a ostenit la zidirea Limbii Române. Grigore Vieru
 • Orice ar fi, pasiune sau dorinţă, sete sau foame de experienţă reală, toate acestea se pot exprima în limba română prin cuvântul dor, care a devenit expresia oricărei dorinţe şi care implică fiinţa umană în totalitatea sa. Mircea Eliade
 • A vorbi despre limba română este ca o duminică. Limba română este patria mea. De aceea, pentru mine, muntele munte se numeşte, de aceea, pentru mine, iarba iarbă se spune, de aceea, pentru mine, izvorul izvorăşte, de aceea, pentru mine, viaţa se trăieşte. Nichita Stănescu
 • Limba este însăși floarea sufletului etnic al românimii. Mihai Eminescu
 • La români limba este parcă mai aproape de dinţi decât la alţii. Grigore Vieru
 • Limba este cartea de noblețe a unui neam. Vasile Alecsandri 
 • Orice ar fi, pasiune sau dorință, sete sau foame de experiență reală, toate acestea se pot exprima în limba română prin cuvântul dor, care a devenit expresia oricărei dorințe și care implică ființa umană în totalitatea sa. Mircea Eliade
 • Limba română are virtuți complete, adică poate fi vehicol a tot ce se întâmplă spiritual în om. E foarte greu de mânuit. Prin ea poți deveni vultur sau cântăreţ de strană. Limba română are toate premisele valorice pentru a deveni o limbă universală, dar nu ştiu dacă e posibil acest marş istoric. Dacă am fi fost un popor cuceritor… Noi, românii, nu punctăm universalitatea nicăieri. Şi asta ne face sceptici. Ceea ce ne lipseşte este îndrăzneala. Petre Ţuţea
 • Limba română la sine acasă e o împărăţie bogată, căreia multe popoare i-au plătit banii în aur. A o dezbrăca de averile pe care ea le-a adunat în mai bine de 1000 de ani, înseamnă a o face din împărăteasă cerşetoare…  Mihai Eminescu
 • Să treci de la limba română la limba franceză e ca şi cum ai trece de la o rugăciune la un contract. Emil Cioran
 • Am fost mereu uimită de varietatea lingvistică a limbii române, de metaforele pe care le conţine. E o altă dimensiune a sinelui, pe care ţi-o conferă, de parcă aş avea două staţii, una a limbii pe care o întrebuinţez, alta, cea oferită de cuvântul echivalent al celeilalte limbi, care oferă o altă imagine. Limba română mă însoţeşte permanent, o am în cap, chiar dacă scriu în limba germană. Mă însoţesc, întotdeauna, în paralel, imaginile celeilalte limbi. Herta Muller
 • Trăiască frumoasa şi cumintea limbă română! Fie în veci păstrată cu sfinţenie această scumpă Carte-de-boierie a unui neam călit la focul atâtor încercări de pierzanie. Ion Luca Caragiale
 • Ceea ce nu piere, oricât de pieritoare ar fi întâmplările vieţii noastre, e gândul însuşi că le-am trăit, e limba în care s-a întrupat acest gând. Constantin Dumitru
 • Limba românească, căreia i se închinară părinţii noştri ca unui idol viu şi însufleţitor, e singurul tezaur ce ne-a rămas de la ei, ereditate neînstrăinată şi necomună cu alţii. Timotei Cipariu
 • Limba română e actul meu de naştere, eu sunt fiinţă sub  măslinul ei, care rodeşte de două mii de ani, dreptul meu e să-i ţin dealul verde şi bătut de soare şi să stau în genunchi sub ploaia cântecelor ce ţâşnesc din ea. Fănuş Neagu
 • Limba Română este o limbă extremă: când o vorbeşti pare că nu există, când taci, încep s-o vorbească toate lucrurile. Costel Zăgan
 • N-aş fi abandonat nicicând limba noastră; mi se întâmplă să-i regret şi acum mirosul de prospeţime şi putreziciune, amestecul de soare şi bălegar, urâţenia nostalgică şi superba neglijenţă. Emil Cioran
 • Limba română are virtuţi complete, adică poate fi vehicol a tot ce se întâmplă spiritual în om. E foarte greu de mânuit. Prin ea poţi deveni vultur sau cântăreţ de strană. Limba română are toate premisele valorice pentru a deveni o limbă universală, dar nu ştiu dacă e posibil acest marş istoric. Petre Țuțea
 • Oricât am fi de buni sau răi vreodată
  oricât am fi de falşi sau de fireşti
  ne regăsim sfioşi cu toţii, iată
  în templul limbii noastre româneşti. Corneliu Vadim Tudor
 • Cu cât scriu mai mult în franceză, cu atât mă fascinează mai mult limba română. De câte ori reîncep să scriu în limba română, redescopăr muzicalitatea limbii materne. Mă fascinează argoul jurnalistic, mă fascinează etajele argotice ale societăţii de consum. Matei Vișniec

Citate despre LIMBĂ de autori străini

 • “Limba este metodă de a extrage o idee din creier fără a apela la chirurgie.” Mark Amidon
 • “Asemeni unei cămăși de noapte diafane, limba dezvăluie și acoperă.” Karen Elizabeth Gordon
 • Oriunde eșuează ideile, oamenii inventează cuvinte.” Martin H. Fischer
 • Orice ar fi, pasiune sau dorință, sete sau foame de experiență reală, toate acestea se pot exprima în limba română prin cuvântul Dor, care a devenit expresia oricărei dorințe și care implică ființă umană în totalitatea sa”. Mircea Eliade
 • Limba ne forțează să percepem lumea așa cum ne este prezentată de om.” Julia Penelope
 • Personal, cred că noi am dezvoltat limbajul întrucât interiorul nostru adânc simțea nevoia să se plângă.”  Jane Wagner
 • A vorbi despre limba în care gândești este ca o sărbătoare. Limba română este patria mea. De aceea, pentru mine, muntele munte se numește, de aceea, pentru mine, iarba iarbă se spune, de aceea, pentru mine, izvorul izvorăște, de aceea, pentru mine, viața se trăiește.” Nichita Stănescu
 • Jargonul este limba care își suflecă mâinile, își scuipă în palme și merge la muncă.” Carl Sandburg
 • Ceea ce spun cuvintele nu durează. Cuvintele durează.Întrucât cuvintele sunt aceleași, dar ce transmit ele nu este niciodată identic.” Antonio Porchia
 • Limba este însăși floarea sufletului etnic al românimii." Mihai Eminescu
 • Limba este sângele sufletului în care aleargă și din care fug gândurile atunci când evoluează.” Oliver Wendell Holmes
 • Dacă vorbești trei limbi ești trilingv.Dacă vorbești două limbi ești bilingv.Dacă vorbești numai o limbă înseamnă că ești american.” Anonim
 • Cuvintele semnifică refuzul omului de a accepta lumea așa cum este.”  Walter Kaufmann
 • Limbajul este îmbrăcămintea gândului.” Samuel Johnson 3
 • Grație cuvintelor, am fost în stare să ne ridicăm deasupra animalelor ; și, datorită cuvintelor, am fost capabili să ne coborâm adesea sub nivelul demonilor.” Aldous Huxley
 • Limba este cel mai scump și mai imperfect mijloc descoperit pentru comunicarea gândurilor.” William James
 • Cel mai mare dușman al limbajului clar este nesinceritatea. Atunci când este o diferența între țelurile declarate și cele reale , o persoană își alege instinctiv cuvinte lungi și expresii prețioase , asemeni unei sepii care împroașcă cu cerneală.” George Orwell
 • Orice om care nu învață bine cel puțin două limbi, altele decât cea maternă , este un prost.” Martin H. Fischer
 • Cel care nu cunoaște limbi străine nu știe nimic despre propria lui limbă.” Johann Wolfgang von Goethe
 • Definiția este încarcerarea sălbăticiunii unei idei între pereții cuvintelor.” Samuel Butler 
 • Jurămintele nu sunt decât cuvinte, iar cuvintele nimic altceva decât vânt.” Samuel Butler 
 • Cuvintele, asemeni Naturii, dezvăluie pe jumătate/ Și ascund pe jumătate sufletul din ele.” Lordul Alfred Tennyson
 • O limbă diferită reprezintă o diferită viziune despre viață.”Federico Fellini
 • Scrisul corect e pâinea profesorilor de limba română.” Camil Petrescu
 • Conversația este cea mai lentă formă de comunicare umană.” Anonim 
 • Învață o nouă limbă și vei capătă un nou suflet.” Proverb ceh
 • Dacă gândurile corup limba , limba corupe la rândul ei gândurile.” George Orwell
 • Lui Dumnezeu îi vorbesc în spaniolă, femeilor în italiană , bărbaților în franceză și calului meu în germană.” Jason Chamberlain
 • Limba este o poezie fosilizată.” Ralph Waldo Emerson
 • Limba este un oraș la construirea căruia fiecare om a adus câte o cărămidă.” Ralph Waldo Emerson,
 • Limba ne fixează în lume; fără ea, ne-am învârti asemeni atomilor.” Francois Duc de la Rochefoucauld
 • Marea Britanie și Statele Unite sunt două națiuni despărțite de o limbă comună.” George Bernard Shaw
 • Limba adevărului este neîmpodobita și întotdeauna simplă.” Marcellinus Ammianus
 • Limba este o formă de gândire umană , posedând o logică internă despre care omul nu știe nimic.” Claude Levi-Strauss
 • Apărarea intereselor limbii românești e una din garanțiile viitorului nostru național și prin urmare o sfântă datorie patriotică”. I. A. Bassarabescu
 • Limba dă formă felului în care gândim și ne determina la ce să ne gândim.” Benjamin Lee Whorf
 • În limbă, cel mai echivoc cuvânt este cuvântul Este." Lucian Blaga 
 • Limba ne ajută să ne definim limitele realității noastre.” Dale Spender
 • Dacă romanii ar fi fost obligați să învețe limba latină , n-ar mai fi avut deloc timp să cucerească lumea.” Heinrich Heine
 • Măsurariul civilizațiunii unui popor în ziua de azi e: o limba sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu 
 • Limba este memorie și metaforă.” Storm Jameson
 • Limba este focul veghetor al Patriei, suflarea ei caldă, sănătatea ei liber ziditoare de frumos. Limba este frumusețea activă a patriei". Grigore Vieru
 • Limba este o hartă a culturii. Ea ne învață de unde vin oamenii și încotro se îndreaptă ei.” Rita Mae Brown
 • Nu locuiești într-o țară, locuiești într-o limbă." Emil Cioran 
 • Limba este putere, viață și instrument al culturii, un instrument de dominare și eliberare.”Angela Carter
 • Limba maternă a pasiunilor n-are sintaxă." Lucian Blaga 
 • Cuvintele aranjate în mod diferit au un înțeles diferit , iar semnificațiile dispuse diferit au un efect diferit.” Blaise Pascal
 • Limba este un vin pe buze.” Virginia Woolf
 • Gândește ca un înțelept , dar comunică în limba oamenilor.” William Butler Yeats
 • Nici o limbă nu este atât de latină ca limba noastră." Dumitru Stăniloaie
 • Cuvintele sunt pistoale încărcate.” Jean-Paul Sarte
 • Limba adevărului este simplă.”Euripides
 • Limba este arhiva istoriei.” Ralph Waldo Emerson 
 • Matematica va fi limba latină a viitorului." Grigore Moisil 
 • Cuvintele sunt medicii minților bolnave.” Eschil
 • Limba este sursă neînțelegerii.” Antoine de Saint-Exupery
 • Limba unui popor este expresiunea și totodată instrumentul gândirii sale."Alexandru Dimitrie Xenopol
 • Ideile înalte au nevoie de cuvinte mărețe.’Aristofan 
 • Pare că toți sfârșim prin a vorbi o limbă pe care nu o mai înțelege nimeni." Octavian Paler
 • Agață-te de subiect , iar cuvintele vor veni de la sine.” Catul 
 • Cuvintele au o viață mai lungă decât faptele.” Pindar
 • Orice limbă e oglindă sufletului națiunii care o creează." Ion Pillat
 • Limba are o putere ascunsă , asemeni celei a lunii peste maree.” Rita Mae Brown
 • Limitele limbii mele reprezintă limitele lumii mele.” Ludwig Wittgenstein 
 • Pentru mine, limba română e distanță dintre inima și umbra ei, care se numește suflet.” Fănuș Neagu
 • Nici un om nu își controlează mai bine limbajul decât cel care tace.” . 
 • Sam Rayburn 
 • Cuvintele fără gânduri nu ajung niciodată la ceruri.” William Shakespeare 
 • Limba română are virtuți complete, adică poate fi vehicul a tot ce se întamplă spiritual în om. E foarte greu de mânuit. Prin ea poți deveni vultur sau cântăreț de strană. Limba română are toate premisele valorice pentru a deveni o limba universală, dar nu știu dacă e posibil acest marș istoric. Dacă am fi fost un popor cuceritor... Noi, românii, nu punctăm universalitatea nicăieri. Și asta ne face sceptici. Ceea ce ne lipsește este îndrăzneala.” Petre Țuțea
 • Dacă îi vorbești unui om într-o limbă pe care o înțelege, cuvintele tale vor ajunge la mintea lui. Dacă îi vorbești în propria lui limbă, cuvintele ajung la inima lui.” Nelson Mandela 
 • Bunătatea este limba pe care surdul o poate auzi, iar orbul o poate vedea.” Mark Twain 
 • Limba este creația omului prin Dumnezeu. Mai sus omul nu s-a putut ridica. Mai sus Dumneze a ridicat numai stelele pe cer şi brazii pe munți.” Grigore Vieru 
 • În general, limba este un instrument de ascundere a adevărului.” George Carlin 
 • Lacrimile sunt limbajul tăcut al tristeții.” Voltaire 
 • Vorbesc două limbi : limbajul corpului și engleza.” Mae West 
 • Limbajul politic este desemnat să facă vorbele să sune a adevăr și crima să pară respectabilă , să dea aparență și materialitate purului vânt .”George Orwell 
 • Franceza este limba care transformă murdăria în iubire.” Stephen King 
 • Limba e vehiculul care duce gândul meu în urechea , inima și gândul celuilalt."Victor Eftimiu
 • Limba este un proces de creație liberă ; legile și principiile ei sunt fixe , dar maniera în care sunt utilizate principiile generării este liberă și infinit de variată. Orice interpretare și folosire a cuvintelor implică un proces de creație liberă.” Noam Chomsky 
 • Limba și gândirea sunt factorii principali ai evoluției în artă." Ion Minulescu 
 • Limbajul uman pare să fie un fenomen unic , fără vreun echivalent semnificativ în lumea animală. Noam Chomsky