celebre rusa

Citate celebre în rusă - oferă reflecții profunde asupra naturii umane și a societății. Adevărate moșteniri durabile de înțelepciune, cunoaștere și perspectivă asupra umanității.

Prin operele lor, scriitorii ruși au abordat teme esențiale precum iubirea, suferința, libertatea și condiția umană, oferind înțelesuri universale și lecții de viață. Valorificând tradiția culturală bogată și tumultuoasă a Rusiei, acești autori au creat opere atemporale care continuă să inspire și să provoace gândirea oamenilor din întreaga lume.Citate în rusă (traduse)


# Citate în limba rusă Traducere literală
(cuvânt cu cuvânt)
1 "Читая книги, мы путешествуем без конца." - Федор Достоевский "Citind cărți, călătorim fără sfârșit." - Fiodor Dostoievski
2 "Жизнь — это театр, а наша роль в ней — приняться за дело." - Владимир Маяковский "Viața este un teatru, iar rolul nostru în ea este să ne implicăm." - Vladimir Maiakovski
3 "Любить — значит видеть чудо невидимого." - Федор Тютчев "A iubi înseamnă a vedea miracolul invizibilului." - Fiodor Tiutchev
4 "Жить необязательно, а смысл жизни — обязателен." - Лев Толстой "Nu e obligatoriu să trăiești, dar sensul vieții este obligatoriu." - Lev Tolstoi
5 "Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть." - Николай Гоголь "Mai bine să faci și să regreți decât să nu faci și să regreți." - Nicolai Gogol
6 "Путь тысячи ли начинается с одного шага." - Лао-Цзы (Успенский) "Drumul de o mie de li începe cu un singur pas." - Lao-Tzu (Serghei Uspenski)
7 "С людьми нужно обращаться так, как будто вы никогда не увидите их лицо." - Фёдор Сумкин  "Trebuie să tratați oamenii ca și cum nu veți vedea niciodată fața lor." - Fiodor Sumkin
8 "Ума, разума, вечности не понять грубому и глупому, женщине — никогда." - Марина Цветаева "Mintea și conștiința eternității nu pot fi înțelese de cel grosolan și prost, iar femeii - niciodată." - Marina Țvetaeva
9 "Любовь не зависит от времени, она есть вне времени." - Анна Ахматова  "Dragostea nu depinde de timp, ea există în afara timpului." - Anna Ahmatova
10 "Не забывай, что всегда есть выбор. Даже если нет выхода, всегда есть выбор." - Борис Акунин "Nu uita că întotdeauna există o alegere. Chiar dacă nu există o ieșire, întotdeauna există o alegere." - Boris Akunin
11 "Внешность — это как упаковка подарка, главное — что внутри." - Екатерина Вильмонт "Aspectul exterior este ca ambalajul unui cadou, cel mai important este ceea ce se află înăuntru." - Ecaterina Vilmon
12 "Говорить безумство можно всегда, суть же дела иная: чтобы его приняли за слово." - Василий Шукшин "Nebunia poate fi spusă mereu, dar esența este alta: ca să fie luată în serios." - Vasilii Șukșin