Victor Teleucă - Citate Celebre, Maxime, Cugetari.

Citate de Victor Teleucă

 • ”Ce e bun vă aparține vouă, ce e rău îmi aparține mie’’, adică poetul dorește cititorului doar binele, căci răul îl ia asupra sa. (Victor Teleucă)
 • ”Pentru mine limba mea e-n lumea cerului o stea” (Victor Teleucă)
 • ”Limba, este memoria unei națiuni care se respectă. În limbă stă Codicele comportamentului noțiunii de națiune, caracterul reflexiv al gândirii ce specifică națiunea la noțiuni existențiale.” (Victor Teleucă)

Citate DESPRE Victor Teleucă

 • ”Victor Teleucă a răzbit primul. Între noi toți, el avea cea mai largă respirație poetică. Atunci când noi debutam în ziare cu poezioare de câte 3-4 strofe, el intrase (încă în anii studenției) cu un poem, alcătuit din mii de versuri. El este în generația noastră primul reformator al poeziei”. (Grigore Vieru)
 • ”V. Teleucă  a fost pilonul generației șaizeciste care a venit în literatură o dată cu marii poeți. A fost și este cel mai mare poet a Basarabiei postbelice, ce s-a ținut de pământ cu rădăcinile.” (Dumitru Matcovschi)
 • ”Victor Teleucă a fost un mare slujitor al culturii românești, un mare ziarist și poet, iar prin scrierile sale s-a revenit la adevărata poezie patriotică.” (Mihai Cimpoi)
 • V.Teleucă nu a fost omul care urca la tribune, ci a fost tăcut, a scris și a creat cele mai trainice și durabile monumente ale poeziei noastre care n-au fost încă descoperite, dar vor fi descoperite cu timpul. A găsit timp, suflet să scrie cel puțin 20 de tablete și a pătruns în labirintul lor.” (Spiridon Vangheli)
 • ”V.Teleucă e vârful de munte, ce l-a clădit cu propriul talent, cu propria forță de muncă.” (Mihail Gheorghe Cibotaru)
 • ”V.Teleucă este un poet de mâine, un poet care abia trebuie redescoperit. A fost un om preocupat de idei și a scris poezii ce-au făcut pârtie.” (Nicolae Dabija)
 • ”E un poet de rezistenţă şi, într-adevăr, cum s-a mai spus aici, unic în poezia noastră în poezia noastră prin structura sa filozofică. Întrucât astăzi avem un cititor mai puţin pregătit, odată cu trecerea anilor, Victor Teleucă, sunt sigur, va avea tot mai mulţi admiratori.” (Spiridon Vangheli, ”Literatura şi Arta”, 2002)

Aprecieri critice pentru Victor Teleucă

 • ”În meditațiile existențiale ale lui Victor Teleucă sunt atrași, ca puncte de reper, Platon și Aristotel, Noica și Hegel, Derrida, Arhimede și Budha, Proust și Heraclit, Eminescu și Blaga. Text, intertext, hipotext, construcție și deconstrucție, discurs baroc, arborescent, manierist și notație lirică sau prozaistică nepretențioasă, gândire și răzgândire (a)logică sau semilogică, gânduri în stare curată sau sofisticate, filosofante aranjate pe registre flotante ale meditației, – iată farmecul poemelor transfinite ale lui Victor Teleucă ce se înscrie cu tot harul său dialectic, lirosofic prin excelență, în contextul mitopoeticii moderne și postmoderne”. (Mihai Cimpoi)
 • ”Ne-a fost drag și aproape pentru omenia lui negălăgioasă, pentru capacitatea lui de a fi fidel în prietenie, pentru demnitate. Cu toată aparența de om firav, a fost un om puternic: a rezistat în fața timpului, a suportat marginalizarea nedreaptă din ultimul deceniu, s-a retras în lumea cărților și a creat. … Privită în ansamblu, opera lui V. Teleucă este complexă, dificilă și organică …”. (Eliza Botezatu)

 • „Ca nimeni altul, Victor Teleucă a căutat să descopere şi să îmblânzească contrariile dialectice ale vieţii, secundate de neliniştile metafizice, ca nimeni altul, Victor Teleucă a explorat la maximum aparenţele şi paradoxurile existenţiale, dincolo de care a intuit esenţele primordiale ale Trecerii Noastre prin Timp.” (M. Dolgan)