II. 

a) Este o narațiune (despre aventurile unui cititor şi ale unor cărţi).
b) Este o meditație/reflecție asupra rolului cărţilor în viaţa noastră.
c) Este o descriere a unei biblioteci.
d) Este o îmbinare egală de reflecții, narațiuni, descrieri

R:

Eu consider ca e d)

deoarece el descrie rolul cărților in viața noastră, asemeni el reflectă asupra lor .. la fel autorul comunica direct cu noi (cititorii) întrebând-ne... si stimulându-ne sa citit mai multe cârti.