I. 

Şcoală – tabără – cantonament – competiţie
Şcoală – gimnaziu – liceu – colegiu – universitate – academie


R:

Școală - Unitate de învățământ
Tabără - Așezare a elevilor aflați la odihnă sau a sportivilor în timpul antrenamentelor. 
Cantonament - Loc de cazare special amenajat și perioada de timp în care o echipă sau un lot de sportivi se pregătesc în comun 
Competiţie - Concurs

În aceasta serie de cuvinte legătura o reprezintă învățarea unor lucruri noi, cât si dezvoltarea simțului competitiv.
Școală - unitate de învățământ primar
Gimnaziu - clasele 5-8
Liceu - clasele 9-12
Colegiu - scoală secundară
Universitate - Instituție de învățământ superior cu mai multe facultăți și secții
Academie - Societate formată din oameni de știință și de cultură

Acest șir de cuvinte reprezintă etapele scolii, mai exact gradele de învățământ.