Copilăria petrecută în mijlocul unei naturi feerice, cu  bucuriile sau tristeţile caracteristice vârstei, constituie  problematica multor povestiri de neuitat scrise de Mihail  Sadoveanu (Părul din ograda bunicilor, Băieţel, La mestecănei, Ianoş  Năzdrăvan, Un om năcăjit s.a.).

Dumbrava minunată se distinge printr-o impresionantă  vibraţie artistică, autorul realizând „una dintre cele mai  încântătoare combinaţii de realitate şi poezie". Sub aspect  compoziţional, povestirea cuprinde nouă capitole, fiecare  având câte un titlu semnificativ : Se vede ce soi rău este duduia  Lizuca, Duduia Lizuca plăsmuieşte o expediţie îndrăzneaţă, Sfat cu Sora Soarelui  etc. Desfăşurarea epică simplă evidenţiază drama unei fetiţe  orfane, tiranizate de mama vitregă, temă întâlnită în  numeroase alte basme şi povestiri. Cadrul de desfăşurare a  acţiunii este conceput într-o simetrie perfectă, în prim-  plan apărând :

a) Salonul doamnei Mia Vasilian, populat de personaje  caragialiene, ale căror trăsături de caracter,  deliberat îngroşate, luminează, prin contrast  frumuseţea morală a Lizucăi ;

b) „împărăţia minunilor" din feerica dumbravă a  Buciumenilor, pe care o străbate fetiţa însoţită de  prietenul ei Patrocle;

c) episodul final în care se prezintă împlinirea  aspiraţiei eroinei, de a trăi fericită în casa  bunicilor, lângă cei dragi.  Lumea reală şi cea fantastică reflectată în imaginaţia  copilului  

Părţile menţionate sunt pretexte pentru o incursiune cu  adânci şi multiple semnificaţii în universul vieţii copiilor  lipsiţi de copilărie. Tehnica transferului între planul real  şi cel fantastic se întrevede printr-o continuă alternare a  imaginilor care oglindesc :  

  • o natură picturală văzută în dimensiuni obişnuite
  • o natură transfigurată de imaginaţia copilului  Integrată ea însăşi acestei lumi, Lizuca îşi dezvăluie  frumuseţea morală, puritatea şi delicateţea sufletească.

 Portretul fizic si cel spiritual se întregesc astfel din  detaliile acumulate pe parcursul derulării acţiunii. Pentru  doamna, Mia Vasilian, femeie frivolă, ca si pentru  slujnica acesteia, Lizuca este „o ruşine si o nenorocire",  „gânganie"..., „dihanie şi soi rău" etc. Succesiunea de epitete si  metafore depreciative sugerează prăpastia dintre mama  vitregă si fetiţa orfană, imposibilitatea comunicării lor pe  plan afectiv.  Intr-un evident contrast apare imaginea Lizucăi în  viziunea scriitorului însuşi :  „Era, o fetiţa mărunţică, însă voinică şi plinuţă. Rochia de doc albastru  stătea strâmbă si în chip cu totul nepermis pe trupuşorul ei. Botinuţele îi erau pline de colb si cu şireturile desfăcute. Colţunii căzuseră şi arătau nişte picioruşe  pârlite de soare, cu genunchii nu tocmai curaţi. Capu-i era foarte scurt tuns,  băieţeşte, si arăta, în rotunzimea lui, felurite bulbucături neregulate... Nu era  deloc frumuşică si delicată duduia Lizuca. Numai ochii căprii, umbriţi de gene  negre aveau în ei o mică floare de lumină."  

Pentru rezolvarea acestei cerinţe, aveţi în vedere  faptul că imaginaţia copilei, înaripată cu imagini feerice  si personaje din lumea basmului, însufleţeşte si animă totul  în jur, atribuind plantelor şi micilor vieţuitoare însuşiri  omeneşti ; prietenul ei, Patrocle, este un căţel năzdrăvan ;  Sora-Soarelui se apleacă parcă spre a o mângâia ;  „împărăteasa furnicilor" le oferă un dar miraculos; Sfânta  Miercuri şi-a lăsat acasă căţeluşa „cu dinţii de fier şi eu  măselele de oţel" ; un mierloi este dojenit pentru nişte  injurii etc.  Lăsarea treptată a nopţii, printr-un măiestrit joc de  umbre si lumini, pregăteşte trecerea de la starea de veghe la  ce~â de somn, ca si apariţia domniţei, a prichindeilor, precum  si a altor personaje din lumea fermecată a basmului. „Şi cu  toate că spre răsărit se înroşea luna şi creştea lumina peste  pâcla ogoarelor, în pădure o umbră tainică şi deasă se  întindea, izvorând din văi şi cotloane necunoscute... Dumbrava  rămase iar tăcută în fumul ei de lumină, ca într-un vis. Şi  duduia Lizuca înţelegea că în farmecul acela are să se-ntâmple  ceva deosebit..."  

Scriitorul nu se limitează numai la înfăţişarea măiestrita  a comuniunii dintre om şi natură, ci, folosind simbolul  miniatural; ca şi procedeul transferului, plasează în plan  fantastic, alături de suferinţele Lizucăi, şi pe cele ale  morarului Statu-Palmă sau pe ale lui Făt-Frumos, îndrăgostit de  o himeră.  

Pendularea între real si fantastic înlesneşte  înţelegerea mesajului artistic, aspiraţia spre o viaţă  fericită a tuturor copiilor orfani, indiferent de categoria  socială căreia aparţin. Finalul este cel aşteptat : mama  vitregă şi servitoarea acesteia primesc o pedeapsă  binemeritată, spre marea satisfacţie a micilor cititori :  

„— După amiază, cuconiţa n-are să se mai poată uita la musafiri s decât c-un  ochi.

— Cum ? strigă Lizuca. Au săgetat-o albinele'?

— Da, drăguţă, închipuieşte-ţi !  

— Şi pe servitoare?

 — Si.  — Tare bine-mi pare ! Iar duduia Lizuca începu a-şi aduce aminte de  întâmplările nopţii la hotarul împărăţiei minunilor"