,,Balada popii din Rudeni" este un text literar epic, în care naratorul,George Topârceanu, îşi exprimă în mod indirect sentimente ușor ironice, prin intermediul unei acţiuni simple şi a unui singur personaj.

Balada este un text epic, deoarece are acţiune: naratorul prezintă  plecarea de la Vadul-Mare prin poieni,călare, a popii Florea din Rudeni. Poezia începe cu prezentarea unei atmosfere de iarnă ce cuprinde întreaga natură.Este o descriere a unui tablou, a unei nopti de iarnă, copleșitor prin perfecțiunea și grandoarea naturii cu,,codrii vineți”, încremenită de un ger ,,sfânt”,ce îmbracă intinderile ,,în falduri” de argint,sub o boltă ,,sură ca cenușa”-imagine vizuală de basm.Promoroaca  cu ,,fire lungi ” transformă  înfățișarea popii .În tăcerea drumului cu ,,urme de dihănii”,sub ,,bolți de ramuri albe”se aude doar șoapta popii,sigur o rugăciune și sunetul căldărușii,,atârnată de oblânc”. Gândul poetului îl însoțește pe călător,urmărindu-i mișcările:,,strânge frâul...ascultă” ,,vuietul de clopot”din ,,adâncuri”,senzații miraculoase provocate de singurătate și imaginea ce-l înconjoară. Este surprins în gestul de a se încuraja :,,scoate ,,plosca...din desagă ”,și-n acest moment pe fundalul unui ,,cer gol”al nopții de iarnă,,cu plosca ridicată ,,capătă deodată măreție de simbol”,asemenea unui grup statuar-om și cal ,emblemă a eroicului,călărețul apare ca un erou inițiat în cultul Cavalerului prin:jertfă,luptă și izbândă.Nota de umor este evidentă. Pustiul,teama dispar la apariția fumului purificator al spaimelor,iar hanul devine loc al refugiului,al adăpostului.Calul cunoscător al ,,patimei sfinției-sale”își conduce stăpânul spre ,,hangița...bucuroasă de câștig”.Dialogul din încheierea baladei dintre cei doi este scurt și vesel.                                                                                                                      În al doilea rând, textul este epic, deoarece apare un personaj:popa din Rudeni,plin de curaj și aventură,pornește la drum într-o noapte de iarnă,spre han,înfruntă vitregiile iernii într-un peisaj de poveste descris cu măiestrie de poet prin epitete: palidă,sură,reci,albe ;metafore:plăzmuirile de fum,faldurile zăpezii; personificări:iarna arată plăzmuiri,bura...joacă...a țesut pe barbă”,imagini vizuale în albul iernii. Personajul prezentat de narator este urmărit cu duioșie,înțelegere și umor este caracterizat direct de autor și indirect prin gesturi,comportament,limbaj.

 Povestirea însoțită de o descriere a peisajului nocturn de iarnă se face la persoana a III-a.                           

În concluzie, pentru că are acţiune, personaj şi narator,, Balada  popii din Rudeni”este epică. George Topârceanu îşi exprimă admiraţia pentru peisajul descris și simpatia pentru cel ce slujește prin cuvântul Domnului,dar și cu dorințe lumești.