Neîndestulat, adjectiv
Sinonime: avid, cupid, lacom, nesătul, nesăturat, nesăţios.