Comentaţi poezia „Monosilab de toamnă” urmând algoritmul (paşii):

  • Prezenţa („săracă”, dar expresivă şi sugestivă) a elementelor peisajului de toamnă;
  • Focusarea, treptată, a privirii eului liric dinspre peisaj spre elemente ale interiorului camerei;
  • Proiectarea elementelor exterioare (peisajul, detaliile din cameră) pe stările şi sentimentele eului liric; crearea unei atmosfere specifice acestor stări;
  • Analiza resurselor fonetice, lexicale, gramaticale sugestive pentru crearea acestei atmosfere şi a acestor stări:
  • a) sonorităţi: rime masculine (silabe închise), cuvinte monosilabice, prezenţa vocalelor închise (u, î), a consoanelor nazale;
  • b) conturarea unei axe lexicale din câmpul semantic al toamnei, al tristeţii, al singurătăţii;
  • c) repetiţii şi paralelisme; versificaţie „ruptă” de vers scurt şi de cezură, construcţii eliptice (cu predicate lipsă) etc.
  • Încadrarea poeziei într-o serie tematică, structurală şi de atmosferă tipic bacoviană (referinţe la alte texte: Rar, Decor, Amurg, Din urmă sau altele).Bacovia - MONOSILAB DE TOAMNĂ - Comentariu după algoritmul propus:În poezia „Monosilab de toamnă”, de George Bacovia, poate fi remarcată prezența redusă, dar în același timp expresivă și sugestivă a elementelor peisajului de toamnă. Drept exemple pot servi : „frunze de metal” ; „lemnul mut”. 

În continuare, putem remarca trecerea de la descrierea elementelor autumnale la descrierea elementelor camerale. Drept exemplu pot servi : „în odaie” ; „peste foi, singur, un condei frec” ; „lampa plânge” ; „pe pat” și altele. Elementele date se pot atesta începând cu al treilea vers, iar cele autumnale, chiar din primul vers. În acest mod, este profilată trecerea de la peisaj la interior.

În poezie pot figura momente în care elementele exterioare sunt proiectate pe stările și sentimentele eului liric. Aceste momente sunt exemplificate în următoarele versuri : „lampa plânge… anii tăi, anii mei trec” ; „va fi cândva altfel natural” etc. Datorită motivelor sumbre. în poezie este prezentă o atmosferă pesimistă, accentuată de evidențierea sentimentelor eului liric prin intermediul imaginilor plastice și a simbolurilor poeziei.

Cel mai sugestiv efect se datorează prezenței multiplelor cuvinte monosilabice.

>>> Continuarea comentariului „Monosilab de toamnă” - aici.