Fabula este o specie a genului epic în versuri sau în proză,unde sunt satirizate defecte omenești prin intermediul unei narațiuni alegorice în care personajele aparțin lumii animale,a plantelor sau a lucrurilor,cărora li se atribuie prin personificare însușiri omenești.
Textul unei fabule este alcătuit,de regulă,din două secvențe: întâmplarea propriu-zisă și morala.Consider că textul poetului are aceste trăsături.

     ,,Leul deghizat”prezintă o întâmplare scurtă: regele animalelor vrea să sacrifice comportamentul marilor dregători,lupii,față de supuși,așa că se îmbracă într-o piele de măgar și este cât pe ce să fie sfâșiat.Personificarea este modalitatea prin care autorul transferă însușirile omenești ființelor necuvântătoare.Leul este conducătorul luminat,care își manifestă grija spre supuși,lupii sunt mai-marii care guvernează abuziv,iar poporul este alcătuit din blândele rumegătoare,simbol al oamenilor simpli,împovărați,fără personalitate,la dispoziția exceselor pe care le fac conducătorii.

Uneori,într-o fabulă,morala nu este formulată explicit,dar poate fi dedusă cu ușurință din cuvintele și acțiunile personajelor.Textul  ironizează relațiile dintre conducători și supuși:lupii cei cruzi cu rumegătoarele blajine devin mielușei în fața puternicului rege,tremurând de frica de a fi pedepsiți pentru ticăloșiile lor.

     În consecință, fabula  prin intermediul unei narațiuni alegorice satirizează defecte general umane,cu scop moralizator.