1.
Tema poeziei este condiția umană, privită din trei perspective: cea a copilului (care abia începe a simți, a percepe viața și a cunoaște lumea din jur), a tânărului (care e un explorator, inclusiv pe tărâmul iubirii) şi a persoanelor în etate (trecute prin încercările vieții cu un bagaj suficient de cunoștințe și experiențe acumulate).


Autorul sintetizează viața omului ca pe o combinație în creștere a trei factori, de egală importanță: Jocul, urmat de Iubire și în final Înțelepciunea.

2. 
Prima voce lirică este cea a copilului:
„Copilul râde: Înțelepciunea şi iubirea mea e jocul!”
Compararea înţelepciunii şi a iubirii cu un joc pune în evidenţă faptul că jocul aparţine şi laturii cognitive a omului, dar şi a celei afective. Prin acest mijloc de percepere a realităţii, copilul explorează universul înconjurător, îşi înţelege funcţionarea propriului corp şi îşi exteriorizează convingerile. De asemenea, el îşi însuşeşte bazele funcţionării societăţii şi anumite principii de viaţă. În joc îşi are originea şi caracterul de fiinţă socială al omului. Tot prin intermediul jocului, copiii conştientizează noţiunile de Bine şi Rău.

3. 
A doua voce lirică face trimitere la tineri, care ajung, sau încearcă să cunoască dragostea adevărată. Dragostea e acel liant, fără de care lumea nu ar exista, un veritabil izvor de zidire și procreare, făcând posibilă unirea chiar și caracterelor divergente, care la prima vedere nu au nimic în comun, însă, în dragoste - anume extremitățile se atrag. Urmând ca vocea internă, spiritualul, să decidă asupra alegerii sufletului pereche. Adică o decizie la nivel instinctiv, ce adeseori nu are nimic în comun cu raționalul, o conexiune mai specială între oameni la nivel de emoție, sentiment și trăire. 

4.
Poezia ”Trei feţe”, de Lucian Blaga, transmite mesajul că viața în esență e un amalgam din trei coordonate, care ne sunt de ajutor, atât a percepției vieții, cât și a lumii înconjurătoare.

La fiecare etapă facem uzanță de instrumentele specifice vârstei - ceea ce e și firesc, însă, alteori ne ciocnim de probleme, anume din cauza faptului că prea ne axăm doar pe o singură fațetă (copilăroasă, amoroasă sau matura, adică înțeleaptă).
Genialitatea lui Blaga constă în utilizarea a doar trei aspecte din cotidianul nostru, ca să descrie, aidoma unui sofist iscusit, întreg parcursul vieții pământești.