Făt-Logofăt, de Vasile Alecsandri, din ciclul „Doine” (1842-1852). Un poem cu caracter popular, de o sonoritate aparte.

Dar ce înseamnă „Făt-Logofăt”? Ne răspunde chiar autorul, într-o notiță scrisă la sfârșitul poemului: „Făt-Logofăt este eroul poveștilor poporale; el se luptă cu zmeii și-i frumos ca soarele, având ca și el plete de aur”.

 
Chiar dacă nu are nicio tentă socială, poemul propune și el jertfa supremă: „Fală sau peire / Vreau să dobândesc!”.

Numele personajului, „Făt-Logofăt”, este unul de basm. El este un raport între o structură imobilă – funcţia – și o structură de suprafaţă, mobilă – identitatea.