Miron Costin

Miron Costin (1633—1691), cronicar de orientare umanistă, mare logofăt al Moldovei. Unul dintre primii scriitori și istoriografi din literatura română.

Partizan al alianței cu Polonia, ucis, împreună cu fratele său, hatmanul Velicico, din porunca domnitorului Constantin Cantemir. Povestitor şi portretist talentat, a continuat, sub titlul „Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron-vodă încoace” „Letopiseţul lui Grigore Ureche”, relatând evenimentele din istoria Moldovei dintre 1595 și 1661. A mai scris poemul filozofic „Viața lumii”, lucrarea „De neamul moldovenilor”, demonstrând originea latină a poporului nostru, precum şi două cronici în limba polonă: „Cronica țărilor Moldovei şi Munteniei” şi „Istoria în versuri polone despre Moldova și Țara Românească”.

Publicațiile lui Miron Costin

  • Apostrof
  • De neamul moldovenilor
  • Epilog
  • Viaţa lumii
  • Letopisețul Ţărîi Moldovei de la Aaron Vodă încoace