Eugen Enea Caraghiaur

scriitor, jurnalist, inginer şi om de afaceri

Viaţa şi activitea

Fire complexă, Eugen Enea Caraghiaur este prin excelenţă, inginer minier-geolog, om de afaceri, politician, jurnalist, scriitor român din diasporă, de origine basarabeană, stabilit de câteva decenii la Montreal-Quebec (Canada).

Născut la 15 aug. 1923 la Comrat, rămâne mereu cu inima şi sufletul întoarse spre baştină şi prins cu rădăcinele fiinţării sale de ţărâna neamului. Se consideră descendent, în linie discretă, al unei Curţi Princiare Cumane, purtând titlul de Prinţ.
Începe studiile la Facultatea de Mine la Politehnica din Timişoara (1943), unde fondează Mişcarea anticomunistă a Tineretului Universitar Naţional Ţărănesc (1945). Pentru luptă antibolşevică şi pro-Basarabia este arestat şi condamnat la moarte (17 aug. 1948) de NKVD şi Tribunalul Militar din Timişoara.
Evadează, trecând Dunărea înot spre Iugoslavia şi ajunge în Europa Occidentală. Urmează un drum al patimilor; suportă detenţia în mai multe închisori, dezertează din aceste cetăţi ale morţii cu peregrinări şi eforturi supraomeneşti în Austria, Franţa, Italia precum şi traversarea Atlanticului către Canada.

În perioada de stabilire temporară în Franţa (1949), urmează studiile la Universitatea Nancy, unde obţine diploma de minier-geolog; apoi continuă să înveţe la Universitatea serală de la Roma (Italia).

După părăsirea Europei (1951) se prezintă ca o personalitate deosebit de complexă, dispunând de o energetică şi activism temperamental, lansându-se într-o amplă activitate publicistică şi politică. Este redactor în diverse etape ale ziarului, Partidului Ţărănesc Naţional din Refugiu, "Dreptatea" din New York şi redactor al emisiunilor televizate TeleRoumanie. Din 1954 se stabileşte în Canada.

Originar din frământatul spaţiu al Bugeacului basarabean, este autorul unui număr de peste 40 de volume cu cele mai diverse teme - poezie, beletristică, studii critice, economie politică, istorie, istoriografie şi etnografie - apărute de-a lungul mai multor zeci de ani în Canada, Italia, România şi Basarabia.
Pentru Prinţul Eugen Enea Han Caraghiaur, Basarabia a fost şi a rămas o icoană - o sursă de inspiraţie, de mângâiere şi încurajare, care îl menţine într-o permanentă stare de revenire spre sine, spre izvoarele primordiale ale bulgărului de ţărână maternă.

În străinătate a luptat continuu pentru cauza românească, fiind un militant convins pentru redresarea moral-politică şi economică a societăţii.
Începând activitatea ca simplu miner într-o mină de cupru şi aur, acum este unul din cei mai de seamă oameni de afaceri din Occident, proprietar a zeci de întreprinderi în numeroase ţări de pe glob.
A editat peste 30 de volume de versuri, debutul editorial producându-se destul de târziu, în 1977, cu "Poeme din Canada", apărut la Montreal. Urmează volumele: "Suflet basarabean" (Nagard, Italia, 1982); "Meteoriţi" (Deva, 1990); "Cântări iubirii" (Chişinău, 1991); "Flori de brumar" (Bucureşti, 1999) şi multe altele.
Poet sufletist, E.E.Caraghiaur a menţinut scânteia spiritualităţii naţionale, adunând în fagurii poeziei sale lumina, căldura, farmecul şi armonia limbii de acasă. Din versurile lui se desprinde un dor nesfârşit de meleagurile natale. De asemenea publică ciclul românesc-memorialistic "Lumini şi umbre", compus din cinci volume istorice: "Visuri şi tentaţii" (1997), "Caleidoscopul amarului" (1999), "La răscrucea destinului" (1999), "Sub teasc" (2000), "Păienjeniş" (2001), toate editate sub egida Fundaţiei "Adevăr istoric şi concordie naţională" din Bucureşti. În aceste opere autorul realizează o adevărată frescă a societăţii răvăşite de tăvălugul ruso-sovietic, dezvăluind întortocheatele culise politice, guvernamentale, religioase, militare etc. de la mijlocul secolului XX.

Este decorat cu Crucea Patriarhală (1976), fiind fondatorul şi co-ctitorul principal al Bisericii Sf. Ioan Botezătorul din Montreal. Preşedinte-fondator al Congresului Canadian Român (1984). Recipiendar al Medaliei de Aur "Mihai Eminescu" (1997), decernată la Chişinău de Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni şi Uniunea Scriitorilor din R.Moldova. Membru al Uniunilor Scriitorilor din România şi din R. Moldova.

Departe de ţară, Eugen E. Caraghiaur rămâne un basarabean veritabil, smuls cândva din glia-mamă şi spulberat în cele patru zări, dar care în ciuda hainului destin, şi-a păstrat bărbăţia, iar pentru ea - şi graiul, şi neamul, şi patria.

 

BIBLIOGRAFIE

1."Calendar Naţional", Chişinău, 2003