Mănăstirea Saharna

Localitatea Saharna se găseşte la malul râului Nistru, în apropiere de Rezina, în parea estică a judeţului Orhei.

 

mănăstirea Sfânta Treime


Aici întâlnim un vechi schit rupestru ce dateaza cu 1776, care e considerat drept origine a mănăstirii. La poalele înălţării în care a fost deschis schitul, un an mai tarziu s-a intemeiat mănăstirea Sf.Treime.

Complexul monastic era amplasat pe două terase. Centrul compoziţional îl alcătuiau clădirile din lemn ale bisericii de vară şi bisericii de iarnă, casa stareţului, chiliile şi trapeza.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, construcţiile de lemn au fost înlocuite cu clădiri de piatră. Între 1818-1821 pe terasa superioară a fost construită biserica de vară Sf. Treime cu o clopotniţă în partea de vest. Iar în 1836 a fost ridicată biserica de iarnă Adormirea Maicii Domnului.