Mănăstirea Japca

 A fost întemeiată ca schit, în 1693, de călugării care au părăsit schitul Deleni din cauza navălirii tătarilor.

 

Mănăstirea Japca- Scurtă prezentare

Localitatea Japca(160 km la N de Chişinău) este bine cunoscută vizitatorilor prin mănăstirea de maici de aici, care a fost singura funcţională în perioada sovietică.

A fost întemeiată ca schit, în 1693, de călugării care au părăsit schitul Deleni din cauza navălirii tătarilor. Întemeietorii trăiau în chiliile rupestre şi oficiau slujbe în biserica din stâncă.

Comunitatea monahală de la întemeiere, în sec.XVII, şi-a construit asezămintele asemănătoare unor fortificaţii.

În anul 1770 călugării se aşează pe locul actualei mănăstiri. În perioada aceea încep construcţiile şi amenajările gospodăreşti. Tot atunci este lărgită Biserica Înălţarea Sfintei Cruci, săpată în stâncă, şi se construiesc chilii din nuiele şi lut.

Mai apoi se fondează o bibliotecă bogată. Pe la începutul sec.XIX se construiesc bisericile din piatră.

La 1829 în mijlocul curţii se construieşte Biserica Înălţarea Domnului, care în anul 1912 a fost rezidită în stil eclectic, cu clopotniţa etajată deasupra porţii.
Cea mai importantă biserică din mănăstire este reconstruită în repetate rânduri. În zilele noastre această biserică are trei altare: Înălţarea Domnului, Schimbarea la Faţa şi Sfânta Cruce. Mănăstirea poate fi vizitată zilnic.

Alte obiective nu mai puţin interesante, din zonă, sunt:
- monumentul geo-paleontologic Stânca Japca;
- un izvor de apă minerală;
- rezervaţii peisagistice la Raşcov şi Valea Adâncă;
- fortificaţii antice şi staţiuni paleolitice la Socol şi Raşcov.