Biserica Sfântul Dumitru - Orhei

Biserica "Sfântul Dumitru" din Orhei a fost zidită între anii 1632-1636 şi sfinţită în 1637 cu ocazia sosirii domnitorului Vasile Lupu la Orhei.

 

Ctitoria domnitorului Vasile LUPU

 În curtea bisericii se găseşte monumentul acestuia (Vasile Lupu - domnitorul Ţării Moldovei între 1634-1653), turnat în bronz de sculptorul Oscar Han.

"Binecuvântat fie numele lui Vasile Voievod carele, prin fundaţia mănăstirilor, rechemarea limbei române prin biserici, şi în politica prin urzirea academiei de învăţătură au întemeiat evlavia şi naţionalitatea şi prin darurile de averi, asigurând ajutorul acelor săraci, au meritat cununa nemuririi şi ca un părinte a patriei - recunoştinţa strănepoţilor." (Gheorghe Asachi)

Prezenţa lui Vasile Lupu se face şi în interiorul bisericii unde găsim o pictură murală cu înfăţişarea ilustrului domnitor. Înconjurat de un impunător cor bisericesc, el ţine în mâini ctitoria sa, biserica Sf. Dumitru.

Uşa de la intrare ne uimeşte prin portalul său de piatră, cioplit în stilul celor mai frumoase tradiţii moldoveneşti. De asupra intrării principale se află stema familiei domneşti şi o pisanie ce glăsuieşte:

"Cu binevoinţa Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea sfântului Duh a ctitorit acest lăcaş în numele preaslăvitului Dumnezeu - făcător de minuni - Ion Vasile Voievod din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei şi Doamna sa Teodosia şi copii voievodului."

 

BIBLIOGRAFIE

1. Pavel Balan, Icoana Sufletului Nostru, Ed. Hyperion, Chişinău, 1992