Recepţionat, adjectiv
Sinonime: luat în primire, preluat, primit, receptat.