Mizer, adjectiv
Sinonime:  sărăcăcios, biet, deplorabil, jalnic, lamentabil, mizerabil, nenorocitpăcătos, prăpădit, sărac; calic, necăjit, nevoiaș, sărman.