Intransigent (intransigentă), adjectiv
Sinonime: neînduplecat, necruţător, neîngăduitor, rigid, sever, dur, aspru.