Încununa, verb
Sinonime: a încorona; a distinge, a răsplăti.