Absent (absentă), adjectiv
Sinonime: care lipsește, care nu este prezent; (figurat) neatent, distrat; indiferent.