Aborigen (aborigenă), adjectiv


Aborigen SINONIM: băştinaş, autohton, indigen, pământean, originar, nativ, localnic, omul locului.