COMENTARII Literare

Comentariu literar (de la A la Z) - după Autor

Eseuri și comentarii PERSONALIZATE - despre cele mai importante opere literare pentru Bacalaureat sau școală.

Poezia de două strofe Făptura mamei reprezintă o chintesență lirico-filozofică a mai tuturor poeziilor lui Grigore Vieru ce evocă chipul mamei și maternitatea. 

Poezia lui G. Vieru  LEGĂMÂNT - realizează un contact liric de mare emotivitate cu existența omului contemporan in toată frumusețea, măreția și dramatismul ei. Întreaga creație a poetului e străbătută de multă lumină și omenie, de un cuceritor lirism. Toate acestea o fac să aibă un ecou dintre cele mai viasi in inima cititorului. 

In poezia sa „pasărea” mama apare intr-o imagine mai mult abstractă, e forţa generalizatoare a sentimetului prevalind asupra celei concret senzoriale.

Poezia În grădina Ghetsemani face parte din volumul ”Pârgă” din 1921, primul volum semnificativ pentru opera lui Vasile Voiculescu.

Este un poem iconografic, cu elemente ale tradiționalismului, de inspirație ortodoxiă, ca coordonată fundamentală a spiritualității românești.