COMENTARII Literare

Comentariu literar (de la A la Z) - după Autor

Eseuri și comentarii PERSONALIZATE - despre cele mai importante opere literare pentru Bacalaureat sau școală.

Publicată în Convorbiri literare din 1 iulie 1885, poezia Sara pe deal a fost compusa la Viena, in 1871, finisata în 1872 și incorporata în postuma Eco, forma ultima a poemului Ondina. 

„Sărmanul Dionis” de Mihai Eminescu este prima nuvelă fantastică din literatura romnână, Eminescu iniţiind un fantastic realizat prin imbinarea planului real cu cel fantastic. In această nuvelă se face simţită reflectarea subiectivă asupra lumii.

Scrisoarea I este o sinteză a temelor universului eminescian: natura, iubirea, mitul, istoria, omul şi societatea, poetul şi poezia, conştiinţa şi materia.
Tema este exaltarea trecutului glorios şi critica prezentului decăzut, adică o abordare în perspectivă romantică a temei istoriei.
Publicată inițial cu titlul Şi dacă ramuri bat în geam, elegia Şi dacă... este structurată pe trei strofe, alcătuite din trei metonimii, angajate într-un model metonimic tridimensional, alcătuit dintr-un mit.
Poezia „De de mult…” este o elegie inspirată din realităţile satului transilvănean de la începutul secolului al XX-lea. 

Poezia ”Noi” este o doină cultă in care tendința, revolta împotriva asupririi naționale și sociale a românilor din Ardeal se transformă in artă superioară, intr-un mod surprinzător și original.

„Rugăciune” este uvertura primului volum, „Poezii”, reprezentând un manifest artistic, un program de luptă literară, circumscris unei intenționalități sociale şi poitice, bine susţinut din punct de vedere estetic. „Din toate „rugăciunile” poeţilor noştri – sublinia G. Ibrăileanu – aceasta e cea mai frumoasă, cu mult cea mai frumoasă prin fond şi mai ales prin formă”.

Răzvan şi Vidra este o dramă romantică, care are ca temă exaltarea trecutului glorios şi critica prezentului decăzut.

„Răzvan şi Vidra” este prima dramă romantică de valoare din literatura română, impunindu-se prin temă, conflict, acţiune, personaje, arhitectură. A fost scrisă in 1867 şi se numea „Răzvan şi Vodă”.

Tema poeziei este motivul zburătorului, de aceea se înscrie în programul Daciei literare.

Tema poeziei „Moartea căprioarei” de Nicolae Labiş este despărțirea dureroasă de lumea copilăriei. Moartea căprioarei

Noaptea de decemvrie este o meditaţie pe tema poetul şi poezia şi exprimă drumul poetului de la estetica romantică la cea simbolistă.
Roza este un simbol al conştiinţei de sine, este floarea albastră, pe care o aducea în oglinda conştiinţei de sine, în fântâna sufletului zeiţa Isis, aşa cum o găsim şi la Mihail Eminescu în Floare albastră.
Rondelul rozelor de august este o meditaţie pe tema destinului: „Zadarnic al vieţii cuvânt / A stins bucuriile mele“ şi are ca mesaj o atitudine optimistă a poetului: „Mereu când zâmbesc, uit şi cânt / În ciuda cercărilor grele“ sau mai degrabă conceptul de armonie şi echilibru.