- Numele și prenumele?
- Eu.

- Anul de naștere?
- Cel mai tânăr an când se iubeau
părinții mei.

- Originea?
- Ar și seamăn
Dealul acela din prelungirea codrilor.
Știu toate doinele.

- Profesiunea?
- Ostenesc în ocna cuvintelor.

- Părinții?
- Am numai mamă.

- Numele mamei?
- Mama.

- Ocupația ei?
- Așteaptă.

- Ai fost supus
Judecății vreodată?
- Am stat niște ani închis
În sine.

- Rubedenii peste hotare ai?
- Da. Pe tata. Îngropat.
În pământ străin. Anul 1945.

FORMULAR poezie - de Grigore Vieru