Memoriei eruditului seigneur d'Astarac, întemeietor şi incendiator al astaracienei ,,Regina bibliotecilor", protector şi colaborator al doctului abate Jérôme Coignard şi al devotatului său elev Jacques Tournebroche.


Am căutat metalul rar,
În eprubete şi retorte,
Şi în lumini de chilimbar
Pândeam a elfilor cohorte.

Când focul viu de policandre
Ilumina solar castelul,
În diafane salamandre
Femeii i-am găsit modelul.

Prin mine, focul va să piardă
Planeta voastră rea si laşă,
Căci vreau, cu lupa-mi uriaşă,
S-aprind pământul tot – să ardă.
Teodoreanu Al. O. >> VERSURI (toate poeziile în ordine alfabetică)