Luniță luminătoare
Și stele strălucitoare,
Luminați mai cu tărie
Scumpa mea călătorie.
Dați lumină înfocată
Pîn cărarea-ntunecată
Să văz drumul d-a mă duce
Carea tristă și deșteaptă,
Cu dor mare mă așteaptă,
Ca să ajung cît mai tare,
Să-mi dea dulce săruiare.
Pann >> VERSURI (toate poeziile în ordine alfabetică)