Cele mai cunoscute creații populare - Folclor / cântece de lume culese de Anton Pann

Poezii deosebite sau cântece de lume, din care, unele sânt culese de alții, iar altele originale de Anton Pann. (Tipărite la București în 1831).

Crez că la mulți va aduce mirare pornirea mea spre a da prin tipar la lumină niște poezii ca acestea. Știut fiind însă la cei mai mulți din obște că aceste poezii de multă vreme avându-le manuscrise, unele adunate de la alții și altele chiar de mine compuse, mai tot dauna aveam silă de către prieteni, a le da izvoade, și cu aciasta mi se pricinuia zăticnire dela alte lucruri mai folositoare. Pentru ușurarea mea dar, și pentru a prietenilor mulțumire m-am îndemnat a le tipări. Priimească, mă rog de ocamdată aceste și văzând că sânt primite cu dragoste mă voiu îndemna ale da și altele.

Anton Pann - Folclor / cântece de lume: