Când un suflet înțelege
Că-alt suflet să va robi,
Ș-au hotărât să se lege
Fără sfârșit al iubi.
Nu poate cu nesimireț
Să stea ne cunoscător,
Trebui să-i dea răsplătire
Cu asemenea odor.
Și eu fără îndoială
Gândul când te-am înețles,
Am dat și făgăduială
Să-ți fiu ție rob ales.
Tu zici că cel din tâișu bine
Numai în mine găseti,
Și eu mult mai mult în tine,
Și voșesc ce tu voșeti.
Vino dar numai ochi, gură,
Inimă ,suflet și trup,
Să facem o legătură
Cu noduri ce nu să rup.
Să unim aceste toatei
Și amândoi noi să fim, un adevăr, o dreptate,
Ș-o dragoste să slăvim.
Pann >> VERSURI (toate poeziile în ordine alfabetică)