Privighetoarea-nvietoare
A-ntremătorilor fiori,
Deșteaptă prin caișii-n floare
Ale zefirilor viori.

E ca-ntr-o alta sărbătoare
Printre-ale pomilor ninsori
Privighetoarea-nvietoare.
A-ntrematorilor fiori.

Si printre tihna lucitoare
Ce-si varsă luna din comori,
De viata e redătătoare
Pentru-orice searbezi muritori,
Privighetoarea-nvietoare.


RONDELUL PRIVIGHETOAREI poezie - de Alexandru Macedonski