La ţărm, corabia oprită
E ninsă de zăpada lunii
Şi marea tace odihnită,
De biciuirile furtunii.
Catarg şi pânze argintate
Abia uşor sunt legănate
Magia nopţii este sfântă
Verzuiele unde dormitează.
Novicii râd - Cârmaciul oftează,
Matrozii melancolic cântă.

Oraşul întreg scânteiază
Cu felinarele aprinse
Muzicile vesel vibrează,
Curse priveghează-ntinse.
Novicii în port se coboară,
Spre râs şi petrecere zboară;
Răscoala etăţii-i frământă
Safire pe ceruri lăcrămează.
Din cap mişcând, cârmaciul oftează,
Matrozii melancolic cântă.
Macedonski >> VERSURI (toate poeziile în ordine alfabetică)