Octavian Goga - poezii


VERSURI GOGA - Cele mai cunoscute poezii ale autorului >> Octavian Goga (Biografie).

Octavian Goga, poetul care dincolo de scriitura sa, a încercat să se adapteze și să lupte pentru libertate și întregirea națiunii. Definit ca "poet al pătimirii noastre", întreaga sa operă e închinată istoriei vitrege și îndurerate a neamului său de plugari transilvăneni înrobiți de asuprirea națională și socială. 

Concepția lui Goga despre creator și creație reies și din mărturisirile făcute în volumul "Discursuri (Fragmente autobiografice)", în care se referea, inclusiv, la crezul său literar:
"Eu, grație structurii mele sufletești, am crezut totdeauna că scriitorul trebuie sa fie un luptător, un deschizător de drumuri, un mare pedagog al neamului din care face parte, un om care filtrează durerile poporului prin sufletul lui și se transforma într-o trâmbiță de alarmă. Am văzut in scriitor un element dinamic, un răscolitor de mase, un revoltat. Am văzut în scriitor un semănător de credințe și un semănător de biruințe".Octavian Goga poezii

după categorii :


toate - în ordine alfabetică: