Eminescu

Mihai Eminescu - poezii


Selecție din opera poetului nepereche >> Mihai Eminescu (Biografie) - poezii, versuri, poeme

E considerat de criticii literari poetul național al României, supranumit „Luceafărul poeziei româneşti”, precum și cel mai important reprezentant al romantismului din literatura românească. 

Eminescu - un poet universal. Rolul imens al operei lui Mihai Eminescu - ca aport în cultura universală e relevat de Nichita Stănescu care ne spune: Datorită lui Eminescu „tot ce n-am avut ca tradiție bimilenară a culturii, deodată ne pare a fi avut”.

despre M. Eminescu

Cel mai mare poet sunt vreo optsprezece, printre care mă număr şi eu.
Mari poeți sunt vreo patru (respectiv Lucian Blaga, Tudor Arghezi, George Bacovia și Ion Barbu),
dar, Doamne, poet este numai unul și acela este - Mihai Eminescu!”

Nichita Stănescu


Editarea operei lui Mihai Eminescu


La 21 decembrie 1883poeziile lui Eminescu au fost pentru prima oară adunate în volum, de către Titu Maiorescu, primul şi singurul volum tipărit în timpul vieții poetului.
Eminescu publica cu enorm de multă reținere, chiar și în revistele vremii, puține dintre versurile scrise în caietele sale ajungeau la tipar. Gestul publicării era precedat de numeroase finisări, transcrieri pe curat, caligrafieri minuțioase.

Maiorescu a pus laolaltă totul într-un întreg coerent, menit să dea pregnanță unor creații care până atunci apăruseră risipite prin reviste, adăugând totodată un număr impresionant de poezii inedite – citite de-a lungul anilor chiar de autor în ședințele ”Junimii”. Ediția aceasta a rămas „modelul celei mai ideale orânduiri a poeziilor lui Eminescu“ (Perpessicius).

Volumul „Poezii” de Mihai Eminescu, sub redacția lui Titu Maiorescu cuprinde 64 de poezii, în principal antume, dintre care 26 în primă apariție.


Mihai Eminescu - Poezii


INDEX TEMATIC >> poezii Eminescu :
TOATE POEZIILE >> index alfabetic:
CELE MAI CITITE >> 20 de poezii din Eminescu: