Liviu Deleanu - poezii


VERSURI DELEANU - Cele mai cunoscute poezii ale autorului >> Liviu Deleanu (Biografie).

Deleanu ne-a lăsat o operă bogată, știind să fie personal. Nuanța spirituală a scrierilor lui vine din simțul cuvântului, originalitatea lingvistică, susținută de tezaurul folcloric. 

Celor micuți le-a dăruit cărțuliile:
- ”Mi-i drag să meșteresc”,
- ”Bucurii pentru copii”,
- ”Ala-bala-portocala”,
- ”De la mic la mare”,
- basmul dramatic ”Buzduganul fermecat”.

Cea mai reprezentativă lucrare a întregii lui creații este poemul ”Tinerețe fără moarte”.

Sunt memorabile sonetele sale dedicate clasicilor literaturii române Alecsandri, Eminescu, Creangă, Arghezi.

Creația lui Eminescu în Basarabia secolului trecut, din cauza unor împrejurări binecunoscute, a fost descoperită și relevată mai greu. Însă odată intrat în conștiință, numele lui a lăsat urme adânci, prilejuind o adevărată revelație artistică. După expresia plastică a lui Liviu Deleanu, care printre primii a încercat să dezvăluie rolul lui Eminescu în dezvoltarea poeziei postbelice de pe aceste meleaguri: 
“Ca un Călin din basme te-ai ivit
Să ne dezvălui tainele din ele ”.

Liviu Deleanu - versuri

Liviu Deleanu poezii

după categorii :


toate - în ordine alfabetică: