Restaurează, corectează
al păsării zbor.
Dumnezeu le pozează 
pentru frescele lor.

Adaugă puţin foc sub cazane
şi chin pe chipul celor traşi pe roată;
îl prind mai bine pe Isus în piroane,
răstignindu-l încă o data.

Iartă-i, Doamne, pre ei
pentru mocnitul lor talant, 
poate că-n careva dintre 
se iroseşte-un Rembrandt.

Pe ei, robi ai penelurilor şi ai peniţelor,
care oblojesc fiece pom boinav,-
ei şterg de colb aurele simţilor, 
le curăţa încălţările de praf.

Corectează bolţi şi platani,
cu o scânteie aprind sori tereştri -
ca şi cum ar mai fi contemporani
cu marii maeştri.

Descâlcesc din raze vreun astru
sau scot galere bătrâne din ceaţă, 
ei cerul îl fac mai albastru
şi ierbii i-adaugă verdeaţă.

Confundă-n veci duminica si lunea,
tăcând din sfîntul lor talent risipa,
cum, zi de zi, ei corectează lumea -
aceşti Rafaiaeli de o clipă.

RESTAURATORUL DE TABLOURI poezie - de Nicolae Dabija