Mi-i teamă de o carte (o văd ades şi-n vis) 
pe care aş deschide-o-nfrigurat
şi-n paginile ei aş da de-odat...
de toate versurile pe care incâ nu le-am scris.

De care sufletul mi-i însă, îmbibat:
precum de apă un burete; 
şi solie - din partea lor - mi-i orice vis curat, 
şi mi-i devreme ora cea tîrzie.

Parcă mă văd citind - în acea carte 
doar pîn'la mijloc orice poezie, 
ştiind ce-i scris, de-odata, mai departe, 
cum dintr-un rând poemu-ntreg învie.

Şi ochii-ar luneca, pustii de gînduri -
ca peste un destin ce se amînă -
peste acele, dragi şi sfinte, rînduri, 
precum transcrise de-o străină mînă.

Nescrise foi se vor sălbătici-n sertare;
şi în amurguri vechi, cu iz amar, -
eu cartea ceea-aş răsfoi-o, arare;
ca pe-osânditul propriul meu dosar.

MI-I TEAMĂ DE O CARTE poezie - de Nicolae Dabija