Dimitrie Bolintineanu - poezii


VERSURI BOLINTINEANU - Cele mai cunoscute poezii ale autorului Dimitrie Bolintineanu.

”Volumele lui Bolintineanu fac oficiul unei enciclopedii, din care cititorul poate afla foarte multe lucruri interesante. Evenimente de răscruce din istoria antică şi modernă , monumente celebre , legende biblice, date despre constituirea islamului, despre stranii secte musulmane, tradiţii şi moravuri, informaţii despre popoare mari şi colectivităţi restrânse, despre porturi naţionale, despre personalităţi şi despre oameni de rând, surprinşi în manifesestări semnificative, o mie de alte lucruri se perindă într-o succesiune caleidoscopică”  (Ion Roman)

Dimitrie Bolintineanu - versuri

Dimitrie Bolintineanu poezii

după categorii :


toate - în ordine alfabetică: