Aici e casa mea. Dincolo soarele și grădină cu stupi.
Voi treceți pe drum, vă uitaţi printre gratii de poartă
şi așteptați să vorbesc. - De unde să-ncep?
Credeți-mă, credeți-mă, 
despre orișice poţi să vorbeşti cât vrei:
despre soartă şi despre şarpele binelui, 
despre arhanghelii cari ară cu plugul
grădinile omului, 
despre cerul spre care creștem, 
despre ură şi cădere, tristeţe şi răstigniri
şi înainte de toate despre marea trecere.
Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit
aşa de mult să plânga şi n-au putut.
Amare foarte sunt toate cuvintele, 
de-aceea - lăsaţi-mă
să umblu mut printre voi, 
să vă ies în cale cu ochii închiși.
 

Blaga Lucian >> BIOGRAFIE

Blaga >> VERSURI (toate poeziile în ordine alfabetică)