Blaga poezii

Lucian BLAGA - poezii (opere)

Cele mai cunoscute poezii ale autorului >> Lucian Blaga (Biografie).

În versurile lui Lucian Blaga, găsim elemente expresioniste. Lucian Blaga a surprins și redat cu subtilitate miracolul lumii. Blaga mai este numit și un poet metafizic.

Apărut ca reacție împotriva Realismului, Expresionismul a pornit inițial de la ideologiile unor pictori germani împotriva academismului și convențiilor estetice rigide. Curent literar ce ia naștere în Germania, în momente de extremă tensiune sociala a anilor 1911-1925, înainte și în timpul primului război mondial. Arta plastică expresionista păstrează temele tradiționale pe care le expune într-o formulă nouă, prin exces de culoare, cromatică stridentă, linii frânte și curbe. Această estetică se răsfrânge și asupra literaturii, care cultivă cu precădere trăiri covârșitoare (stridente), aspirația eului spre absolut.


Lucian Blaga, poate cel mai valoros expresionist român, surprinde esența acestui curent literar"De câte ori un lucru e astfel redat încât puterea, tensiunea sa interioară, îl întrece, îl transcendează, trădând relațiuni cu cosmicul, cu absolutul, cu ilimitatul, avem de-a face cu un produs artistic expresionist." (L. Blaga, Filosofia stilului).

Poezia lui L. Blaga s–a impus prin originalitatea unei sinteze între lirică și filozofie și, nu mai puțin, prin materializarea termenilor abstracți în contexte metaforice de mare plasticitate care evocă dimensiunile infinite ale gândului și ale Universului.


Poeziile lui Lucian Blaga

după >> Tematică :


toate poeziile >> în ordine alfabetică: