Alexandru - versuri

Ioan Alexandru - poezii


VERSURI ALEXANDRU - Cele mai cunoscute poezii ale autorului Ioan Alexandru.

Ioan Alexandru este un tradiționalist cu accente moderniste. Asemenea altor poeţi, care au scris înaintea lui, el posedă şi cultivă anumite aspecte particularizante, între care nu lipsesc pitorescul local, lexic al inclusiv, teme şi motive ale folclorului regional, specificări de natură geografică, sentimentul de durere istorică, tratarea la modul bizantin a decorativului religios, iar stările exprimate nu sunt umilința şi extazul, ci reculegerea stăpânită, tinzând spre o luminozitate duminicală.

Ioan Alexandru poezii

după categorii :


toate - în ordine alfabetică: