Vasile Alecsandri - poezii


VERSURI ALECSANDRI - Cele mai cunoscute poezii ale autorului >> Vasile Alecsandri (Biografie)

Pionier al literaturii române, veritabil deschizător de drumuri, în poezie şi teatru cu precădere, eminent reprezentant al generației sale, creație a ,,paşoptismului cultural", Vasile Alecsandri este un artist care, transformând literatura în profesia ideală, a investit în numele acesteia cele mai profunde simţăminte pe care talentul său incontestabil le-a produs.

Vasile Alecsandri - versuri

Vasile Alecsandri poezii

după categorii :


toate - în ordine alfabetică: