În privința bărbatului a fost întocmit proces-verbal cu amendă de 1.500 de lei, pentru că fuma la stația de vehicole de rută, sub copertină. Acesta a depus contestație și a cerut anularea procesului-verbal, scrie Bizlaw.

Judecătoria Bălți a respins contestația și a menținut sancțiunea. Acesta a depus recurs invocând prevederile art.374 al.(3) Cod contravențional, procesul contravenţional se desfăşoară pe principiile de drept contravenţional, în temeiul normelor dreptului internaţional şi ale tratatelor internaţionale cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului la care R. Moldova este parte. La fel, el a invocat că orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită.

Mai mult, recurentul a mai motivat că în privinţa sa au fost încălcate principiile prevăzute de Constituţie, Codul penal şi Codul contravențional. Și asta pentru că la procesul-verbal ar fi trebuit anexată ţigara, pachetul de ţigări, inclusiv să fie şi martori care să confirme că fuma în loc public.

Recurentul a mai precizat că nu a fost indicată adresa exactă a stației, deoarece, pe strada pe care se afla când a fost amendat, sunt stații părăsite. El a mai indicat că este o persoană din rândul păturilor social-vulnerabile, nu lucrează, nu are sursă de întreţinere şi suma de 1.500 lei reprezintă o avere. 

În urma examinării recursului, Curtea de Apel Bălți a ajuns la concluzia că circumstanţele invocate de recurent nu pot servi drept temei de admitere a contestaţiei. Mai mult, instanța a precizat că acestea sunt invocate ca o metodă de a denatura stabilirea adevărului pe caz în vederea eschivării de răspundere contravenţională. Prin urmare, recursul a fost respins.