Dicționar de SINONIME, online

Sinonim = Cuvint, expresie, care are acelaşi (sau aproape acelaşi) înţeles cu alt cuvânt, cu altă expresie, cu alt afix etc

Dicţionar de sinonime online - găseşte sinonime, expresii echivalente pentru cuvintele limbii române

Aba (abale), substantiv feminin
Abac (abace), substantiv feminin
Abai, substantiv (învechit)
Abaldă, substantiv (învechit și regional)
Abandon (abandonuri), substantiv neutru
Abandona, verb
Abandonare, substantiv
Abanos (abanoși), substantiv masculin
Abataj (abataje), substantiv neutru (prin Transilvania)
Abătător (abătătoare), adjectiv
Abate, verb
Abatere (abateri), substantiv feminin
Abator (abatoare), substantiv neutru
Abătut (abătută), adjectiv
Abces (abcese), substantiv neutru
Abdica, verb
Abdicare (abdicări), substantiv feminin
Abdomen, substantiv neutru
Abdominal (abdominală), adjectiv
Abecedar (abecedare), substantiv neutru
Aberant (aberantă), adjectiv
Aberaţie (aberaţii), substantiv feminin
Abia, adverb
Abietacee (abietacee), substantiv feminin
Abietinee, substantiv
Abil (abilă), adjectiv
Abilita, verb
Abilitate (abilități), substantiv feminin
Abioseston, substantiv neutru
Abis, substantiv neutru
Abisal (abisală), adjectiv
Abitir, adverb
Abject (abjectă), adjectiv
Abjecţie, substantiv feminin
Abjura, verb
Abjurare (abjurări), substantiv feminin
Abjurat, substantiv
Abjurație, substantiv
Ablaut (ablauturi), substantiv neutru
Ablegat (ablegați), substantiv masculin
Ablepsie (ablepsii), substantiv feminin (medical)
Abnegaţie, substantiv feminin
Aboală (aboale), substantiv feminin
Aboli, verb
Abolire (aboliri), substantiv feminin
Abominabil (abominabilă), adjectiv
Abona, verb
Abonament (abonamente), substantiv neutru
Abonare (abonări), substantiv feminin
Abonat, substantiv
Aborda, verb
Abordabil (abordabilă), adjectiv
Abordare (abordări), substantiv feminin
Aborigen (aborigenă), adjectiv
Abracadabrant (abracadabrantă), adjectiv
Abrazare (abrazări), substantiv feminin
Abraziune (abraziuni), substantiv feminin
Abrevia, verb
Abreviat (abreviată), adjectiv
Abreviaţie, substantiv feminin
Abreviere (abrevieri), substantiv feminin
Abroga, verb
Abrogare (abrogări), substantiv feminin
Abrogat (abrogată), adjectiv
Abrudeanca, substantiv feminin articulat
Abrupt (abruptă), adjectiv
Abruptamente, adverb
Abrutiza, verb
Abrutizant, adjectiv
Abrutizare, substantiv feminin
Abrutizat (abrutizată), adjectiv
Abscons, adjectiv
Absent (absentă), adjectiv
Absenta, verb
Absolut (absolută), adjectiv
Absolutism, substantiv
Absolutist, substantiv
Absolvi, verb
Absolvire (absolviri), substantiv feminin
Absorbi, verb
Absorbire, substantiv
Absorbit (absorbită), adjectiv
Absorbţie (absorbții), substantiv feminin
Abstenționism, substantiv
Abstențiune, substantiv
Abstinență (abstinențe), substantiv feminin
Abstract (abstractă), adjectiv
Abstracție, substantiv
Abstracțiune, substantiv
Abstractivitate, substantiv
Abstractizare (abstractizări), substantiv feminin
Absurd (absurdă), adjectiv
Absurditate, substantiv feminin
Abțigui, verb
Abțiguit (abțiguită), adjectiv
Abţine, verb
Abținere (abțineri), substantiv feminin
Abundent (abundentă), adjectiv
Abundenţă, substantiv feminin
Abur (aburi), substantiv masculin
Abura, verb
Aburca, verb (regional)
Aburi, verb
Aburit (aburită), adjectiv
Aburomobil (aburomobile), substantiv neutru
Abuz, substantiv neutru
Abuziv (abuzivă), adjectiv
Ac (ace), substantiv neutru
Academic (academică), adjectiv
Academie, substantiv
Acaju (acaju), substantiv masculin invariabil
Acalmie, substantiv feminin
Acantă (acante), substantiv feminin
Acantit, substantiv neutru
Acaparare (acaparări), substantiv feminin
Acaparator (acaparatoare), adjectiv
Acar, substantiv masculin
Acaret (acareturi), substantiv neutru
Acarinată (acarinate), substantiv feminin
Acăriță (acărițe), substantiv feminin
Acăstău (acăstaie), substantiv neutru
Acaț (acați), substantiv masculin (regional)
Acăța, verb
Acățar (acățari), substantiv masculin
Acătării, adjectiv
Acățele, substantiv neutru la plural (regional)
Acatist, substantiv
Acatistier, substantiv
Accede, verb
Accedere, substantiv
Accelera, verb
Accelerando, adverb
Accelerant, adjectiv
Accelerare (accelerări), substantiv feminin
Accelerat (accelerată), adjectiv
Accelerator, substantiv
Accent, substantiv neutru
Accentua, verb
Accentuare (accentuări), substantiv feminin
Accentuat (accentuată), adjectiv
Accentuație, substantiv
Accept, substantiv
Accepta, verb
Acceptabil (acceptabilă), adjectiv
Acceptabilitate, substantiv
Acceptant, substantiv (învechit)
Acceptanță, substantiv
Acceptare (acceptări), substantiv feminin
Acceptat (acceptată), adjectiv
Acceptație, substantiv
Acceptator, adjectiv
Accepţie, substantiv feminin
Accepțiune (accepțiuni), substantiv feminin
Acces (accesuri), substantiv neutru
Accesibil (accesibilă), adjectiv
Accesibilitate, substantiv
Accesoriu, substantiv neutru
Accesoriu (accesorie), adjectiv
Accident (accidente), substantiv neutru
Accidental (accidentală), adjectiv
Accidentat (accidentată), adjectiv
Acel (acei), adjectiv
Acela, pronume
Acelalalt (acealalaltă), pronume demonstrativ
Acelaşi (aceeași), pronume (adjectiv demonstrativ)
Acelular (acelulară), adjectiv
Acera, verb
Aceră (acere), substantiv feminin (rar)
Acerb (acerbă), adjectiv
Acerina, verb
Acest, adjectiv
Acesta (aceasta), pronume
Acetaldehidă, substantiv
Acetaldol, substantiv
Acetanilidă, substantiv
Acetat, substantiv
Acetilceluloză, substantiv
Acetilenă, substantiv
Acetilură, substantiv
Acetoarsenit, substantiv
Acetonă, substantiv
Acetonitril, substantiv
Achita, verb
Achitare, substantiv
Achitat, adjectiv
Achiziţiona, verb
Achiziţionare, substantiv
Achiziționat, adjectiv
Achizitor, substantiv
Acid, substantiv
Acidizare, substantiv
Acidofil (acidofilă), adjectiv
Acidol, substantiv
Acidorezistent, adjectiv
Acidorezistență, substantiv
Acidoză, substantiv
Acipenserid, substantiv
Aciua, verb
Aciuare, substantiv
Aciuat, adjectiv
Aclama, verb
Aclamație (aclamații), substantiv
Aclamaţii, substantiv la plural
Aclimatiza, verb
Aclimatizare, substantiv feminin
Aclimatizat, adjectiv
Acnee, substantiv
Acoace, adverb (regional)
Acoladă, substantiv
Acolisitor, adjectiv (învechit)
Acolit (acoliţi), substantiv masculin
Acoloși, adverb (învechit)
Acomoda, verb
Acomodament, substantiv
Acomodant, adjectiv
Acomodare, substantiv
Acomodat (acomodată), adjectiv
Acompania, verb
Acompaniament, substantiv
Acompaniator, substantiv
Acont, substantiv neutru
Aconta, verb
Acontare, substantiv
Aconto, substantiv
Acoperământ, substantiv
Acoperi, verb
Acoperire, substantiv
Acoperiş, substantiv
Acoperit (acoperită), adjectiv
Acoperitoare, substantiv
Acoperitor, adjectiv
Acoperitură, substantiv (învechit)
Acord, substantiv neutru
Acord-cadru (acorduri-cadru), substantiv neutru
Acorda, verb
Acordabil, adjectiv
Acordabilitate, substantiv
Acordaj, substantiv
Acordant, substantiv
Acordare, substantiv
Acordat, adjectiv
Acordeon, substantiv
Acordor, substantiv
Acosta, verb
Acotiledonat, adjectiv
Acotiledonate, substantiv feminin la plural
Acreală, substantiv
Acri, verb
Acribie, substantiv
Acrid, substantiv (învechit)
Acridă, substantiv (învechit)
Acrididă (acridide), substantiv
Acriflavină, substantiv
Acrilonitril, substantiv
Acrimonie, substantiv
Acrimonios, adjectiv
Acrire, substantiv
Acrişor (acrişoară), adjectiv
Acrit, adjectiv
Acritură, substantiv feminin
Acrituri, substantiv la plural
Acriu (acrie), adjectiv
Acrobat, substantiv
Acrobatic, adjectiv
Acrocefalie, substantiv
Acroleină, substantiv
Acromegalie (acromegalii), substantiv feminin
Acronic, adjectiv
Acronim, substantiv
Acronimie, substantiv
Acroşaj, substantiv
Acrosarc, substantiv neutru
Acru (acră), adjectiv
Act, substantiv neutru
Actant, substantiv
Acth, substantiv
Actin (actino), prefix
Actinauxism, substantiv neutru
Actinenchim, substantiv neutru
Actinie, substantiv
Actinigen, adjectiv
Actinism, substantiv neutru
Actinodrom (actinodromă), adjectiv
Actinograf, substantiv
Actinometru, substantiv neutru
Actinomicoză, substantiv feminin
Actinomorf (actinomorfă), adjectiv
Actinostel, substantiv neutru
Actinotactism, substantiv neutru
Actinotropism, substantiv neutru
Acţiona, verb
Acţionar, substantiv
Acţiune, substantiv feminin
Activ (activă), adjectiv
Activa, verb
Activant, adjectiv
Activare, substantiv
Activator (activatoare), adjectiv
Activism, substantiv
Activist, substantiv