COMENTARII Literare

Comentariu literar (de la A la Z) - după Autor

Eseuri și comentarii PERSONALIZATE - despre cele mai importante opere literare pentru Bacalaureat sau școală.

Camil Petrescu - CERCUL

”Cercul” este o poezie ermetică, al cărei titlu poate fi explicat de la însuși semnificația cuvântului ”cerc” care reprezintă o suprafață limitată de o circumferință; o linie curbă închisă care mărginește o astfel de suprafață.

Patul lui Procust este un roman expresionist, construit pe voci ideologice, având ca temă problema intelectualului, dar şi realitatea socialistorică românească de la începutul secolului al XX-lea.
Opera literară „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” de Camil Petrescu a apărut în perioada interbelică, în anul 1930. Aceasta contribuie la procesul de sincronizare dintre literatura română şi literatura universală prin crearea unor aspecte estetice, dar si prin crearea personajului intelectual lucid.
Cel mai iubit dintre pământeni este un roman realist, care are ca temă critica societăţii socialiste sau a dictaturii proletariatului.

Opera literara “Morometii” a fost scrisa de Marin Preda si publicata in perioada postbelica a literaturii romane in doua volume, primul volum in anul 1955, iar al doilea in anul 1967.

Romanul „Moromeţii” ia naştere în urma unui îndelung proces de elaborare. Volumul întâi cunoaşte o primă elaborare în 1949, apoi este reluat în anul 1955, când va vedea şi lumina tiparului. Acesta prezintă destrămarea simbolică pentru gospodăria ţărănească tradiţională, a unei familii de ţărani dintr-un sat din Câmpia Dunării, Siliştea-Gumeşti.
„Ion” de Liviu Rebreanu este primul roman interbelic obiectiv din literatura română. Acesta a apărut în 1920, după o lungă perioadă de elaborare, așa cum însăși autorul menționează în finalul operei, între 1913 și 1920.
Romanul Pădurea spânzuraţilor are ca temă războiul pentru desăvârşirea unităţii şi independenţei naţionale.
Este primul poem în proză din istoria noastră literară, care a fost scris în limba franceză la Paris şi publicat în România viitoare, revista revoluţionarilor români, exilaţi după înăbuşirea mişcărilor de la 1848 din principatele româneşti.

Vitoria Lipan este personajul principal al romanului BALTAGUL de Mihail Sadoveanu.

Romanul Baltagul este o opera epica, preponderent narativa, cu o actiune complexa, cu niste conflicte puternice si cu numeroase personaje, oferind o imagine ampla si profunda a vietii zilelor trecute, cand traiul era legat de etapele transhumanței. 
Amintirea Domnu Trandafir de Mihail Sadoveanu are ca temă copilul şi copilăria.
Romanul Fraţii Jderi are ca temă lupta pentru apărarea fiinţei naţionale şi pentru afirmarea conştiinţei naţionale.
Hanu Ancuţei este o sinteză a universului sadovenian, fiindcă aici găsim toate temele şi motivele, programul său estetic, conceptele şi modelele narative, prototipurile umane, simbolurile şi timbrul sadovenian.

Tudor Şoimaru este personajul principal şi protagonistul romanului istoric „Neamul Şoimăreştilor” de M. Sadoveanu. Este un personaj complex, cu o viaţă interioară tumultoasă şi om indelung incercat de viaţă. Este un ostaş viteaz, cu suflet tinăr ce are cultul prieteniei (se imprieteneşte cu Simeon Bârnovă şi Cantemir-bei).