Arghezi - versuri creștine

Crainic - versuri creștine

Dosoftei - versuri creștine

Ioanid - versuri creștine

Isanos - versuri creștine

Filip G. - versuri creștine

Gafencu - versuri creștine

Goga - versuri creștine

Gyr - versuri creștine

Latcu - versuri creștine

Macedonski - versuri creștine

Mateevici - versuri creștine

Vieru - versuri creștine

Voiculescu - versuri creștine