CEC

Argumentele Comisiei Electorale Centrale privind ne-înregistrarea grupului de inițiativă sunt:

Potrivit Codului electoral „Cu cel puțin 10 zile înainte de adunare, inițiatorii sunt obligați să comunice în scris autorității administrației publice locale pe al cărei teritoriu urmează să fie organizată adunarea, timpul, locul și scopul acesteia”, acest termen de 10 zile nu ar fi fost respectat, „având în vedere că în conformitate cu prevederea, acesta a expirat la ora 00:00 a zilei de 17 decembrie 2017, adunarea de constituire a grupului de inițiativă urma să înceapă nu mai devreme de data de 18 decembrie 2017”.

Potrivit hotărârii CEC, Comisia constată „viciul neuniformității la numărarea voturilor”.

De asemenea „Comisia constată discrepanțe în textul proiectului de lege votat de către participanții la adunare și cel prezentat Comisiei, fiind, de asemenea, un fapt inadmisibil de substituire a datelor inițiale”.

În concluzie finală, CEC menționează că „cererea de înregistrare a grupului de inițiativă nu este conformă cerințelor legale, fiind pasibilă de respingere”.

De asemenea, hotărârea face referire și la „ambiguitățile constatate în actele legislative, ce țin de procedura inițierii referendumului, astfel urmează se se consulte poziția legiuitorului”. Ulterior Comisia se va adresa Parlamentului pentru interpretarea aplicabilității noilor prevederi din Codul Electoral inclusiv ce țin de organizarea referendumului.