Ihil Șraibman

Este considerat unul din cei mai mari maeștri al literaturii evreiești din Basarabia.

Ihil Șraibman, scurtă biografie

Ihil Şraibman s-a născut la 12 mart. 1913, comuna Vadul-Rașcov, jud. Soroca.

Primele cunoștințe de carte le capătă la heder (școala evreiască). În 1931, Ihilabsolveşte Şcoala Normală din Cernăuți. Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (1941). Este unul din colaboratorii permanenți ai revistelor "Auf der yiddishner gaz", "Nistru", "Codri", "Basarabia". Este fondatorul Centrului cultural "Yiddish", președinte al acestuia (1992-2005), la Biblioteca "Iţic Mangher" din Chișinău.

Ihil Şraibman debutează în literatură cu schițe şi povestiri promițătoare. Primele povestiri-crâmpeie din viața muncitorilor evrei, au fost publicate într-o revistă din SUA (1936).


În linii mari întreaga sa operă oglindește viața evreilor din Basarabia. Scrie cu preponderență povestiri şi romane, cultivând cu succes şi genurile de miniaturi şi eseuri. Lucrările îi apar în varii ediții: la Chișinău în limbile română și rusă, în Israel - idiș și ivrit, la Moscova în idiș.

O parte din lucrările scriitorului Şraibman au fost traduse în limbile: armeană, azeră, uzbekă, ciuvaşă. În 1991 a apărut o selecție din proza sa, în limba engleză, în culegerea "Translation". În 2002 a apărut la New York caseta audio "The voice of the Yiddish Writer".

Proza lui Ihil Şraibman s-a bucurat constant de popularitate printre cititori, în special cei vorbitori de idiş, fiind tipărită în periodicele din Basarabia, fosta Uniune Sovietică, precum şi în Polonia, România, Franța, SUA ş.a. Acest bun povestitor şi stilist folosește idiomul idiș și valorifică pitorescul etnic şi culoarea psihologică.

În 2005 flacăra suflării lui Ihil Şraibman s-a stins, rămânând a dăinui peste ani lucrarea şi opera sa.

Lucrările şi distincţiile lui Ihil Şraibman de-a lungul timpului

Culegeri: "Draj Zumere" (1946), "Uliţa noastră" (1955), "Povestiri" (1957), "Feciori" (în rusă, 1960), "Într-o zi de vară" (1962), "Toate zilele săptămânii" (în rusă 1963), "Merele Paradisului" (1965), "Ani şi clipe" (1970).
Romanele autobiografice: "Adolescenţii" (1977), "Continuare" (1981), "Zile de ani lungi" (1983), toate traduse în română de Alexandru Cosmescu şi editate la Chişinău.
A tradus în limba idiş o serie de lucrări ale scriitorilor basarabeni din epoca sovietică: I.C.Ciobanu, I.Druţă, V.Malev ş.a.

În 2000 apare volumul "Creaţii şi iubire", în limbile idiş şi rusă. Este autor al unui şir de schiţe documentare consacrate muncii contemporanilor săi. Şi-a publicat lucrările în revistele: "Sovetish Heymland" (1961-1991) la Moscova, "Yiddishe hetl" din Franţa, "Forois", "Literarishe bleker", "Nae folks-taitung" (1936-1940) din Polonia. În ultima perioadă a vieţii sale îşi publică lucrările în revistele "Forverts" şi "Auf chwet" din New York.

Ihil Şraibman deţine titlul de "Maestru al literaturii din Republica Moldova" (1993). Este distins cu medalia "Meritul Civic" (1996), Premiul "Ruji Fischman - Schneidmann" (1997, Elveţia), Premiul "Hersh Segal" (1998, Israel), Premiul "Z. Raizin" (NewYork, 1999).

 

BIBLIOGRAFIE

1."Calendar Naţional", Chişinău, 2004