Moldova - CULTURĂ, TRADIȚII, ISTORIE

Moldova e o zonă bogată în tradiții culturale autentice, din păcate aproape necunoscute în afara granițelor. Te invităm să le descoperi!

De-a lungul secolelor poporul nostru a creat o bogată și variată cultură spirituală și materială. Creația populară orală, tradițiile, obiceiurile, meșteșugurile, literatura, arta plastică, muzica, teatrul, cinematograful au înregistrat succese remarcabile, mărturie fiind operele artistice de valoare care au intrat în patrimoniul culturii naționale și universale.
Pagina oferă acces la un număr mare de creații și poezii ale autorilor din Moldova.

Tradiții şi obiceiuri

Tradițiile și obiceiurile din zona de Nord-Est a României (Moldova), precum si cele din Basarabia sunt unele dintre cele mai frumoase și emoționante. Sunt respectate cu sfințenie datinele la Crăciun, Paște, Anul Nou, Mărțișor, nuntă și la oricare eveniment important de peste an.
Moldova este una dintre puținele regiuni din România care se mai poate lauda în secolul XXI cu păstrarea si perpetuarea valorilor tradiționale.

Zi națională de comemorare a celor căzuți pentru independenta și integritatea teritoriala a R. Moldova.

„Podul de flori” e denumirea acțiunii desfășurate concomitent pe ambele maluri ale râului Prut la începutul anilor ’90 ai secolului XX, ca simbol al frăției, dorinței de apropiere și istoriei comune a României și Republicii Moldova.

Adrian Păunescu le-a făcut pe toate: a fost cel mai bun poet al unei întregi generații, a fost iubit pe scena Cenaclului Flacăra şi citit în zeci de reviste. Poeziile lui Adrian Păunescu inundă de un lirism formidabil.

Poezia Hora Unirii, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă după 30 mai 1856, când s-a constituit Comitetul Unirii, din care făcea parte şi Alecsandri. Apare în cadrul propagandei şi luptei duse pentru unire. Poezia are la bază un alt poem ”Hora Ardealului”, publicată la 1848 în „Foaia pentru minte...” și, însoțită de o melodie adecvată, s-a bucurat de un mare şi imediat succes, fiind până astăzi considerată ca un adevărat imn național, imnul unității naționale.

Poemul în proză ”Cântarea României” de Alecu Russo este o scriere complexă, ce ilustrează nu doar tendințele mesianice ale literaturii române din perioada de până și de după revoluția burghezo-democratică de la 1848, ci surprinde și unele manifestări ale esteticii romantice.

Alexandru (Alecu) Donici a rămas un nume de referință în literatura română datorită fabulelor sale.

Mai jos găsiți colecția celor mai renumite poezioare sau povești cu tâlc - din care au de învățat nu doar copiii. 

În poezia lui Alexandru Vlahuță, găsim accente de sinceritate; idei şi sentimente izvorâte dintr-un spirit cercetător, meditativ, neliniștit și profund sensitiv.

Opera poetică a lui Al. Vlahuță prezintă, în ansamblul ei, o armonizare a lirismului cu romantismul. Ea a însemnat un mare progres în domeniul gândirii, și al artei versificației românești.

Alexei Mateevici - Limba noastră

Poezia este un elogiu adus limbii române și un îndemn pentru prețuirea ei.

Poeziile lui Alexei Mateevici ne redau frumusețile plaiului basarabean, ele sunt încărcate de patriotism și povețe pentru urmași.

Poeziile lui Ana Blandiana - poezii expresive, de o mare trăire, care transmit sentimente variate.

Gustar - August

Luna august, denumită popular și ”gustar” reprezintă ultima lună a verii. În această perioadă se coc, se mănâncă și se gustă cele mai multe fructe și legume ale anului, de unde și denumirea populară.

Colegiul de Muzică Ștefan Neaga

Colegiul de Muzică “Ștefan Neaga” instituție de învățământ mediu de specialitate - nu există orchestră de muzică populară sau simfonică unde să nu activeze absolvenții acestei instituții.