Bine ați venit pe pagina CULTURĂ și TRADIȚII

Moldova este o zonă bogată în tradiții culturale autentice, din păcate aproape necunoscute în afara granițelor. Te invităm să le descoperi!

De-a lungul secolelor poporul nostru a creat o bogată și variată cultură spirituală și materială. Creația populară orală, tradițiile, obiceiurile, meșteșugurile, literatura, arta plastică, muzica, teatrul, iar din secolul al XX-lea și cinematograful au înregistrat în evoluția lor succese remarcabile, mărturie fiind operele artistice de valoare care au intrat în patrimoniul culturii naționale și universale.

Ancorată adânc în tradiția populară, cultura contemporană s-a inspirat din tezaurul ei inepuizabil, fructificând din plin valorile materiale și spirituale - devenind o parte integrantă a culturii universale.

Pagina oferă vizitatorilor un număr mare de creații și poezii ale autorilor din Moldova.

Tradiții şi obiceiuri

Tradițiile și obiceiurile din zona de Nord-Est a României (Moldova), precum si cele din Basarabia sunt unele dintre cele mai frumoase și emoționante. Sunt respectate cu sfințenie datinile la Crăciun, Paste, Anul Nou, Mărțișor, nuntă și la oricare eveniment important de peste an. Acestea reprezintă o moștenire lăsată de strămoșii noștri spre a fi transmise din generație în generație. În această rubrică vom reflecta pe larg - Tradiții și obiceiuri de Mărțișor, Tradiții și obiceiuri de Paste, Tradiții și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou, Tradiții și obiceiuri de nuntă.
Moldova este una dintre puținele regiuni din România care se mai poate lauda în secolul XXI cu păstrarea si perpetuarea valorilor tradiționale.

Vizitați și celelalte compartimente ale rubricii Totul despre Moldova.

 

Zi națională de comemorare a celor căzuți pentru independenta și integritatea teritoriala a R. Moldova.

„Podul de flori” e denumirea acțiunii desfășurate concomitent pe ambele maluri ale râului Prut la începutul anilor ’90 ai secolului XX, ca simbol al frăției, dorinței de apropiere și istoriei comune a României și Republicii Moldova.

În poezia lui Alexandru Vlahuță, găsim accente de sinceritate; idei şi sentimente izvorâte dintr-un spirit cercetător, meditativ, neliniștit și profund sensitiv.

Opera poetică a lui Al. Vlahuță prezintă, în ansamblul ei, o armonizare a lirismului cu romantismul. Ea a însemnat un mare progres în domeniul gândirii, și al artei versificației românești.

Alexei Mateevici - Limba noastră

Poezia este un elogiu adus limbii române și un îndemn pentru prețuirea ei.

Gustar - August

Luna august, denumită popular și ”gustar” reprezintă ultima lună a verii. În această perioadă se coc, se mănâncă și se gustă cele mai multe fructe și legume ale anului, de unde și denumirea populară.

Colegiul de Muzică Ștefan Neaga

Colegiul de Muzică “Ștefan Neaga” instituție de învățământ mediu de specialitate - nu există orchestră de muzică populară sau simfonică unde să nu activeze absolvenții acestei instituții.

Dansul moldovenesc - dans popular

Dansul moldovenesc reprezintă una dintre cea mai veche artă populară, fiind totodată un „poem al neamului”, căci, cînd dansează moldovenii − „inimile vorbesc”. Fiecare mişcare vorbeşte despre talentul şi caracteristicele spirituale ale poporului în diferite perioade istorice.

Declarația de Independență a Republicii Moldova a fost un document adoptat de către Parlamentul Republicii Moldova ( LEGEA Nr. 691, din  27.08.1991, privind Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova).

Cantemir - DESCRIEREA MOLDOVEI

Acum trei sute de ani, primul român admis într-o academie străină, Dimitrie Cantemir, a fost însărcinat de Academia din Berlin, în anul 1714, să scrie o carte despre țara sa.

A scris, în limba latină, Descrierea Moldovei, o lucrare de proză savantă, care a fost tradusă, în scurtă vreme, în limbile germană și rusă.

Matcovschi - BASARABIA

În ajunul lui 27 martie, când pretutindeni va fi sărbătorită Unirea Basarabiei cu România (1918), propunem atenției Dvs. un imn dedicat mult chinuitei vetre de pământ pre nume Basarabia, care nu a încetat vre-o dată, prin însăși ființa sa, să sufle românește.

Dumitru MATCOVSCHI

Propunem atenției Dv. o selecție de versuri, poeme și poezii de Dumitru MATCOVSCHI, grupate oarecum sugestiv, din mai multe volume ale poetului.